Víkendový pobyt

V termínu 10. – 12. 4. 2015 se pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ účastnili víkendového pobytu na téma „Z pohádky do pohádky“.

Na pobytu se sešly rodiny a dětmi s Poruchami autistického spektra společně se svými sourozenci a  rodina s dítětem s Downovým syndromem taktéž se sourozenci.  Víkendový pobyt se uskutečnil v Jablunkově rámci projektu Moravskoslezského kraje - „Zvyšování kompetencí v oblasti podpory rodiny; podpora dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby“.

Děti si za pomocí asistentů ozdobily trička barevnými obrázky, společně s rodiči se vyráběly škrabošky a v neděli se modeloval Jarní skřítek „Punčoškáč“. Celým pobytem děti a rodiče provázel pohádkový program, který byl plný nezvyklých úkolů, jako třeba hledání ztracených pentlí vodníka Česílka, barevné třídění květin u motýla Emanuela a Makové panenky, pomoc při vaření lektvaru u čarodějnice Lenimíry, vyprávění pohádek u Berušky a Křemílka a mnoho dolších. Na závěr se pomocí poskládaných dílků mapy podařilo najít ukrytý pohádkový poklad plným sladkých dobrot.

Za pracovníky Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ bych poděkovala zástupcům Moravskoslezského kraje za projekt, kterého jsme mohli být součástí, děkuji také rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci a jako vedoucí střediska děkuji pracovníkům střediska za aktivní přístup k přípravě a realizaci zábavného programu a za zodpovědnou péči o svěřené děti.

Vedoucí Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

2015-04-16 10:04:28

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s AutiSmem

 Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s AutiSmem

10. - 12. dubna 2015 v Jablunkově.

 

V rámci služby rané péče se uskuteční víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Cílem pobytu je předat rodičům teoretické a praktické informace, které povedou k posílení jejich kompetencí v oblasti komunikace a přístupu k dítěti s Poruchou autistického spektra. Rodiče budou mít prostor a možnost navzájem si předat své zkušenosti, navázat přátelské vztahy, odpočinout si od každodenní rutiny a náročné péče o své dítě s autismem.

Pro rodiny je připraven zábavný program na téma „Z pohádky do pohádky“. Součástí pobytu je také vzdělávací seminář vedený speciálními pedagogy ze spolku ITY, z.s. Starý Jičín.

Program a odborný dohled nad dětmi je zajištěn pracovníky Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“.

 

Na společné setkání se těší pracovníci „RaD“u.

2015-04-08 10:04:07

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

 

2015-04-07 08:04:09

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

2. dubna 2015

od 8,00 do 15,00 hod. k příležitosti

SVĚTOVÉHO DNE AUTISMU

v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“, Atriová 5, Havířov – Město

Dne 18. prosince 2007 přijala Valná hromada Organizace spojených národů 2. duben jako Světový den autismu. Cílem tohoto dne je zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a podpora včasné diagnostiky a včasné intervence.

Autismus je jedno z nejzávaznějších onemocnění nervové soustavy. Příčina autismu je neznámá. Jednoduše řečeno lidé s autismem nerozumí tomu, co vidí, slyší, prožívají.

Služby pro rodiny s dětmi s autismem poskytuje Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, příspěvková organizace Sociálních služeb města Havířova. Služby jsou poskytovány zejména občanům Havířova a blízkého okolí. Klientelou jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením do 26 let.

Jedná se o služby:

- raná péče

- odborné sociální poradenství

- odlehčovací služby

Zveme vás tedy 2. dubna 2015 na Den otevřených dveří do Poradenského střediska „RaD“, kde se můžete získat základní informace o autismu, o vhodných metodách práce s autisty, o typech alternativní a augmentativní komunikace apod. Představíme vám služby poradenského střediska a přiblížíme vám naše možnosti spolupráce se zájemci a klienty. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si didaktické pomůcky vhodné pro autisty, strukturované úkoly, komunikátory apod.

Srdečně vás zvou poradenští pracovníci.

2015-03-27 13:03:46

Program Denního stacionáře

 Duben 2015

  1.4. - přednáška o včelaření

  2.4. - pečení velikonočního beránka

  3.4. - přednáška Městské policie

15.4. - přednáška p. Marty Gelnarové – Jarní práce, setí, sázení, pranostiky

21.4. - Seniorská kuželka

24.4. - Biblická hodina

 

Květen 2015

   6.5. - přednáška p. Marty Gelnarové - Maminčino pohlazení

12.5. - MŠ Švabinského – vystoupení dětí ke Dni matek

13.5. - MŠ Mozartova - vystoupení dětí ke Dni matek

15.5. - vystoupení souboru Lumínci

22.5. - smažení vaječiny

29.5. - Biblická hodina

 

Červen 2015

   5.6. - oslava Dne dětí s dětmi MŠ Petřvaldská

12.6. - výlet – Planetárium

19.6. - turnaj v Ruských kuželkách

24.6. - přednáška p. Adámka – ZOO Ostrava

26.6. - Biblická hodina

dle počasí grilování na zahradě.

2015-03-27 13:03:32

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

3.6.2015

od 8,00 do 17,00 hodin

v Denním stacionáři, Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

 

V rámci  Dne otevřených dveří proběhne od 16,00 hod beseda na téma „Jak se chovat k lidem s Alzheimerovou chorobou“, kde se o své bohaté zkušenosti podělí personál Denního stacionáře.

Jste srdečně zváni.

2015-03-27 13:03:22

Spolupráce s občanským sdružením "Šumbarák"

V lednovém čísle měsíčníku "Šumbarák" (viz odkaz níže) se můžete na 2. straně dočíst o vzájemné spolupráci mezi občanským sdružením "Šumbarák" a střediskem Nízkoprahové denní centrum, které se nachází na ul. Hřbitovní v Havířově - Šumbarku.

Šumbarák - leden 2015.pdf

2015-03-02 09:03:39

Článek v novinách o projektu Centra drog. pomoci

V článku, který byl uveřejněn v novinách "GLOS LUDU" (viz okdaz níže), jsou uvedeny informace o probíhajícím projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“, který realizuje Centrum drogové pomoci.

Redaktorka v něm hovoří s vedoucím služby Centra drogové pomoci o tom, jak rodiče mohou poznat, že jejich dítě může být uživatelem návykových látek.

Článek GLOS LUDU.pdf

2015-03-02 09:03:22

Akce "Filmové odpoledne"

Dne 18. února 2015 uspořádalo Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ jednu z oblíbených každoročních akcí 

FILMOVÉ ODPOLEDNE.

Klienti - diváci si vybrali ,,Lego příběh“, který se promítal v prostorách herny poradenského střediska. Příjemnou atmosféru filmového odpoledne navnadila vůně popcornu, pohodlné usazení a dobrá nálada všech zúčastněných.

Akce se nám vydařila, všichni byli velmi spokojeni a odcházeli s úsměvem na rtu.

 

2015-02-25 08:02:00

Ocenění jeslí

„Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 7 let“  (jesle), příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova, získaly v roce 2014

1. místo v „Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených jeslí v Moravskoslezském kraji za rok 2014“.

 

V rámci Moravskoslezského kraje bylo hodnoceno celkem 203 mateřských školek a 10 jesliček.

Žebříček byl sestaven z hodnocení rodičů na stránkách www.topskolky.cz, kde jsou školky i jesličky přehledně řazené podle krajů, okresů a měst, nebo typu zařízení.  V rámci celé ČR pak bylo ohodnoceno celkem 497 mateřských škol a 55 jeslí.

 

 

2015-02-19 13:02:36

Odborné vzdělávací programy pro pěstouny

V roce 2015, stejně jako v minulém roce, Služba pro pěstounské rodiny připravila odborné vzdělávací programy pro osoby pečující a osoby v evidenci, jejichž cílem je zvýšování znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti.

Jednodenní vzdělávací programy pro pěstouny budou probíhat v zasedací místnosti ve 2. patře budovy Sociálních služeb města Havířova na adrese: Přemyslova 1618/12,    736 01 Havířov-Podlesí. 

  

Březen

4.3.2015 (8.30 – 12.00 hod,)   -  Psychohygiena a prevecnce syndromu vyhoření pro pěstouny

                                                     Lektorka – Mgr. Jana Létalová

 

12.3.2015 (15.30 – 19.00 hod.) - Seznámení s arteterapií

                                                       Lektorka – Mgr. Veronika Stoláriková

 

23.3.2015 (15.30 – 19.00 hod.) - Emoce a co s nimi I

                                                      Lektorka – Mgr. Eva Jarková (Hejnyšová)

 

26.3.2015 (8.30 – 12.00 hod.) - Jak připravovat dítě na vstup do školy aneb pedagogika zážitků

                 (15.30 – 19.00 hod)      Lektorka – Mgr.et Mgr. Anna Tumlířová

 

31.3.2015 (8.30 – 12.00 hod.) - Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících

                                                             a jejich prevence        

                 (15.30 – 19.00 hod.)    Lektor – Mgr. Michal Fabian, DiS

 

 

Duben

7.4.2015 (15.30 – 19.00 hod.)   - Učíme se my nebo dítě? aneb efektivní strategie učení

                                                      Lektorka – Mgr. Šárka Sohrová

 

20.4.2015 (15.30 – 19.00 hod.) - Co se skrývá pod diagnózou ADHD syndrom u dětí

                                                      Lektorka – Mgr. Magdalena Valčáková

 

21.4.2015 (8.30 – 12.00 hod.)   - Romské dítě v náhradní rodinné péči v souvislosti rom. kultury

                                                       Lektorka – Šárka Plawná, DiS.

 

23.4.2015 (8.30 - 12.00 hod.)   - Příprava na intimní život dospívajících

                 (15.30 – 19.00 hod.)     Lektorka – Mgr.et Mgr. Anna Tumlířová

2015-02-13 14:02:19

„Specifické intervence pro mladistvé závislé na návyk. látkách“

Od 1. 2. 2015 do 30. 9. 2015 je prostřednictvím Centra drogové pomoci v Havířově realizován individuální projekt s názvem „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách.“  Cílem projektu je pomoc mladistvým experimentátorům a mladistvým závislým na návykových látkách při sociálním začlenění, a to prostřednictvím ambulantního programu pro tuto cílovou skupinu. Odborné poradenství v rámci tohoto projektu bude poskytováno i rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Očekáváme, že plánované aktivity přispějí ke snižování počtu mladistvých s problémem závislostního chování, sníží rizika sociálního vyloučení mladých lidí a zvýší jejich úspěšnost při vstupu do života a na trh práce. 

Bližší informace včetně kontaktů jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Řešení problematiky zneuživání návyk. látek u mladistvých-leták.pdf

 

2015-02-10 08:02:02

Návštěva výrobny Marlenky ve Frýdku - Místku

Klienti Denního stacionáře navštívili výrobnu oblíbené pochoutky Marlenka, mohli si prohlédnout celou provozovnu a ochutnat plno sladkých dobrot.

 

2015-01-19 08:01:07

Nácvik sebeobrany

Městská policie Havířov připravila ve dnech 21. 11. a 25. 11. 2014 pro pracovníky příspěvkové organizace SSmH praktický workshop se zaměřením na sebeobranu.

Akce, která proběhla v prostorách objektu Centra drogové pomoci, se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců organizace.

 

 

2014-12-10 13:12:30

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

V termínu 17. – 19. 10. 2014 se pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ účastnili Pi“RáD“ského víkendu  pro rodiny a dětmi s PAS v Jablunkově. Víkendový pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK  „Zvyšování kompetencí v oblasti podpory rodiny a podpory dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby“.

Děti si vytvořili pirátské trička, čepice, meče, v průběhu dnů plnily pirátské úkoly a v závěru se jim podařilo najít ztracený pirátský poklad.

Pracovníci „RaDu“ zde působili jako koordinátoři, odborní konzultanti, asistenti i tvůrci zábavného programu.

Rodiče byli s pobytem spokojeni, odpočinuli si od stálé péče o své dítě a také získali nové informace od odborníků i ostatních rodičů. Jen s jedním podnětem přicházeli …. „zopakovat a naplánovat na více dnů“ .

 

2014-11-05 13:11:51

Akce „Útěk v řetězech“

V  sobotu 4. 10. 2014 pracovníci prezentovali službu CDP, poskytovali informace, zjišťovali názory návštěvníků akce pomocí krátké ankety a nabízeli propagační letáky o problematice zneužívání návykových látek.

 

2014-10-17 12:10:45

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Ocenění pracovníků

Dne 13.6.2014 proběhlo celorepublikové ocenění pracovníků v sociální oblasti za významný přínos a dlouholetou kvalitní práci v sociálních službách. Cenu udělovala Česká asociace pečovatelské služby. Naši zaměstnanci získali ocenění v následujících kategoriích:

 • Cenu v kategorii zdravotní pracovník získala paní Věra Khunová, vedoucí denních a pobytových služeb pro seniory – respitní péče SSmH.
 • Cenu v kategorii sociální pracovník získala paní Bc. Ludmila Zajíčková, DiS., sociální pracovnice v SSmH.
 • Cenu v kategorii pracovník v sociálních službách získala paní Taťána Ondríková, pečovatelka v SSmH.
2014-06-18 15:06:52

Soutěž Šikovné ruce našich seniorů

Již XV. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení probíhal ve dnech 12. - 15. 6. 2014 na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2014.

Za naši organizaci se dané soutěže zúčastnili klienti Denního stacionáře s výrobkem „Slunce života“, který získal významné ocenění, a to cenu hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

K získanému ocenění všem klientům srdečně gratulujeme!!!

„Slunce života“

 

Získané ocenění

2014-06-18 15:06:03

Missis senior 2014

Paní Boženka Jačmenková získala 3. místo v soutěži MISSIS SENIOR tentokrát na téma „První republika“. Pro obhajobu titulu bylo nutné úspěšně zvládnout tyto disciplíny:

 1. Představení se
 2. Vědomostní soutěž
 3. Módní přehlídka na téma „První republiky“

Paní Jačmenková zářila v krásné róbě i se svým úžasným doprovodem. K získanému titulu gratulujeme!

2014-04-10 09:04:52

Poradenské středisko pro rodinu a dítě

Již od vzniku Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ je pořádání akcí pro klienty nedílnou součástí aktivit střediska. Upřímný dětský smích a radost, který společná setkání provází, je lékem nejen pro samotné děti, ale také velkým povzbuzení pro okolí.

V roce 2013 Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ pořádalo celkem 12 akcí, např. Filmové odpoledne, koncert skupiny Origins, Pouštění draků, Lampionový průvod, Olympiáda, Smažení vaječiny a opékání párků. Některé akce měly svou premiéru - volba MiSS a MiSSáka, Pálení čarodějnic. Akce zaznamenaly velký úspěch a klienti se mohou těšit na jejich opakování i v roce 2014. Samozřejmě nemohly chybět akce, které mají ve středisku již několikaletou tradici. Patří k nim Zahradní slavnost na téma „Zpátky na venkov“ a vánoční akce Kapr „RaDek“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se také účastnilo akcí, které byly pořádány Statutárním městem Havířov, např. „Den sociálních služeb“. Společně s klienty reprezentovalo středisko příspěvkovou organizaci SSmH v průvodu „Havířov v květech“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim klientům za společné příjemně strávené chvíle, spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí, ale také sponzorům, díky kterým jsme si akce mohli zpříjemnit občerstvením a odměnami pro děti.

 

pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

2014-02-10 13:02:16

20. výročí založení Sociálních služeb města Havířova

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou připomenul 20. výročí existence Sociálních služeb města Havířova, jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací města.

Sociální pomoc starým a zdravotně postiženým občanům má v ČR historicky dlouholetou tradici. Dokonce již od roku 1920 hovoříme o pečovatelské činnosti. Rozvoj společnosti se odrazil i v oblasti sociální. Na základě zvyšování nároků na zabezpečování sociálních služeb byly z rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založeny k 1.1.1994 Sociální služby města Havířova, jejíž činnosti a služby se dotýkají života mnohých z nás.

V průběhu dvaceti let působení se nám podařilo vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní organizaci. Organizaci s dobrým jménem, organizaci, která se svými trvale vysoce hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do podvědomí většiny občanů města, vedení města i zastupitelů. Uplynulých dvacet let jsme usilovně pracovali na vytvoření uceleného komplexu sociálních a zdravotnických služeb, na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti a především kvality. Zavádíme stále další a další služby, které jsou již nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině. Mnohé roky byly pro nás velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy celostátně nepříznivým vývojem v oblasti sociální politiky jako takové a rovněž i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních služeb. Nicméně díky naší pracovitosti, vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci s vedením města jsme mohli naši organizaci neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky, které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH nebyly tam, kde jsou.

Neopominutelný význam pro nás má členství a spolupráce s profesní organizací poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se sídlem v Praze. Dnes jsme organizací, která si získala uznání nejen na regionální, ale i na republikové úrovni. Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR, například „Pečovatelka roku ČR“, „Cena kvality v sociální oblasti“, aj. Našim městem nám byl udělen titul „Nejlepší kolektiv v sociální oblasti“. SSmH je organizací, jejíž systém práce přejímají odborné instituce v jiných městech ČR a dokonce i v zahraničí.

Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak můžeme přispět ke zviditelnění našeho města. Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci firmy, kterým jsem osobně již poděkoval na našem společném setkání. Chtěl bych však využít i této možnosti a touto cestou jim poděkoval ještě jednou za nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost. Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás posouvají dál. Práce všech zaměstnanců si velice vážím a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů a celého města.

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2014-01-13 12:01:33

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • Věra Khunová za pracoviště respitní péče
 • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2013-11-15 14:11:42

Kratochvíle v Denním stacionáři

Oblíbenou stolní hrou klientů Denního stacionáře je „Člověče, nezlob se!“

2013-03-29 10:03:23

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz