Pozvánka na Den otevřených dveří

Sociální služby města Havířova si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří.  Dne 14.5.2014 v čase od 9.00 – 16.00 hodin otevíráme dveře našeho zařízení na  ul. Moskevská 1103/1f, Havířov – Město. Prohlédnout si zde můžete prostory Denního stacionáře a Respitní péče.

Prohlídky prostor budou spojeny s poskytnutím informací o možnostech nabízených služeb.

Těšíme se na Vás!

2014-04-10 11:04:39

Program Denního stacionáře

Duben 2014   

3. 4.     Soutěž  „Město, jméno…“ (DS Helios)

8. 4.     Turnaj Seniorská kuželka

16. 4.   Přednáška Turistika v Česku (p. Stacho)

23. 4.   Přednáška Zbojníci a Portáši v Beskydech (p. Gelnarová)

24. 4.   Recitál mladých muzikantů (kytara a zpěv)          

2014-04-10 10:04:10

Missis senior 2014

Paní Boženka Jačmenková získala 3. místo v soutěži MISSIS SENIOR tentokrát na téma „První republika“. Pro obhajobu titulu bylo nutné úspěšně zvládnout tyto disciplíny:

  1. Představení se
  2. Vědomostní soutěž
  3. Módní přehlídka na téma „První republiky“

Paní Jačmenková zářila v krásné róbě i se svým úžasným doprovodem. K získanému titulu gratulujeme!

2014-04-10 09:04:52

Pálení čarodějnic

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“  Vás srdečně zve na akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  

Akce proběhne 30.4.2014 v 15,00 v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD".

Pozvánka.pdf

2014-04-08 09:04:53

Služby pro pěstounské rodiny

Vážení pěstouni,

nově jsme pro Vás připravili webové stránky – Služby pro pěstounské rodiny, na kterých Vás informujeme o naší nabídce služeb pro pěstounské rodiny a nabídce vzdělávacích programů.

Vzdělávací programy v měsíci dubnu:

1. 4. 2014     8:30 – 12:00 hod. Emoce dětí a naše ( Mgr. Eva Hejnyšová )

                     15.30 – 19.00 hod. Emoce dětí a naše ( Mgr. Eva Hejnyšová )

15. 4.2 014    8:30 – 12:00 hod.  Základy první  pomoci ( Bc.. Miroslav Valčák )

                      15.30 – 19.00 hod.  Základy první pomoci  ( Bc.. Miroslav Valčák )

 

25. 4. - 27. 4. 2014 – Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi  - Hrádek ve Slezsku – Chata Hrádek (20 hod)

Témata: Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt dítěte v pěstounské  

                          péči s jeho biologickou rodinou (p. Janina Kafková,  p. Věra Smatanová)

              Jak dětem neznechutit domácí přípravu (Mgr. Eva Karabinová)

 

Vzdělávací programy v měsíci květnu:

16. 5. – 18. 5. 2014 – Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi – Komorní Lhotka – penzion Zátiší (20 hod)

Témata: Attachment aneb jak posílit citové pouto mezi dítětem a náhradním rodičem

              (Mgr. Petra Galejová)

              Emoce dětí i naše  ( Mgr. Eva Hejnyšová)

              Jak naučit děti zvládat konflikty  ( Mgr. Jana Létalová) 

2014-04-08 09:04:05

2. dubna - SVĚTOVÝ DEN AUTISMU

Dne 18. prosince 2007 přijala Valná hromada OSN prohlášení, které trvale uznává 2. duben jako Světový den autismu.

Cílem akce je přivést celosvětovou pozornost k problematice autismu, pervazivní vývojové poruše, postihující desítky miliónů lidí.  Světový den autismu upozorňuje na autismus jako na celosvětový problém. Aktivity konané u příležitosti Světového dne autismu pomohou zvýšit a rozvinout světovou obeznámenost s autismem a poskytnou informace týkající se důležitosti včasné diagnózy a rané intervence.

Symbolem autismu je motiv puzzle, které má čtyři barvy: tmavomodrou, světlemodrou, žlutou a červenou. Americká organizace Autism speaks používá jako logo modrý dílek puzzle, od toho se odvíjí celá "modrá kampaň", jejímž cílem je zvýšit informovanost o této záhadné poruše, která bohužel není ojedinělá. V České republice žije přibližně 50 tisíc lidí s autismem.  

Součástí tohoto dne je mezinárodní kampaň Light it up Blue. Různé firmy a společnosti v předvečer Světového dne autismu osvětlují své budovy modrým světlem, a zapojují se tak do osvětové kampaně.

Pracovníci poradenského střediska by se rádi připojili ke kampani a dne 2. dubna se obléknou do barvy autismu – modré.

 

Vytvoření PRŮVODCE AUTISMEM –

PŘÍRUČKY PRO RODIČE A PEČUJÍCÍ OSOBY

Tento světový den autismu bude také významným dnem pro poradenské středisko, pro rodiny s dětmi s autismem byl vytvořen PRŮVODCE AUTISMEM – PŘÍRUČKA PRO RODIČE A PEČUJÍCÍ OSOBY. Průvodce přináší základní informace o autismu, o speciálních metodách práce, o vzdělávání dětí s autismem. Také kontakty na organizace a odborníky, kteří se věnují problematice autismu a také jsou zde uvedeny odkazy na literaturu a webové stránky o autismu. Průvodce autismem mohou rodiny obdržet v poradenském středisku a je v plánu jeho předání institucím a odborníkům, kteří pracují s rodinou v raném období dítěte. 

2014-04-02 07:04:30

Beseda v Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší

Dne 19. 3. 2014 proběhla v NDC beseda s klienty na téma „Jak získat byt“. Besedy se zúčastnila zástupkyně společnosti RPG BYTY paní Gorecká. Klientům vysvětlila, jakým způsobem mohou získat byt, jaké jsou podmínky pro získání bytu a na jaké sociální dávky či příspěvky týkající se bydlení mají nárok. Současně klienty informovala o nově vzniklém občanském sdružení „Šumbarák“, se kterým společnost RPG spolupracuje. Sdružení pomáhá sociálně slabším a rodinám s dětmi získat byt, aby nemuseli bydlet v ubytovnách.

2014-03-28 14:03:57

Program Odlehčovacích služeb „RoRýs“

Ambulantní služba  - duben 2014

   7.4. Blíží se Velikonoce

14.4. Barvení velikonočních vajíček

28.4. Pálení čarodějnic

2014-03-28 14:03:12

Velikonoční akce pro osoby bez přístřeší

Sociální služby města Havířova – Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, připravuje pro své klienty v úterý 8. 4. 2014 velikonoční akci pro 30 osob. V průběhu dne budeme malovat kraslice a hrát stolní hry. Od 10 hodin budeme podávat smaženou vaječinu a teplé nápoje. V tento den je zajištěn celodenní provoz služby od 8.00 do 15.00 hodin.

Při pěkném počasí budeme probouzet zahradu ze zimního spánku. J

 Akce proběhne za přispění firmy SEMAG.

2014-03-28 08:03:13

"RaD"ovská MISS a MISSÁK 2014

„RaD“ovská MISS a MISSÁK 2014

2. ročník 

 Dne 26.2.2014 se uskutečnil 2. ročník volby RaDo"vské MISS a MISSÁKA 2014.

Uživatelé si procvičili svou fantazii u první disciplíny pod názvem skládání obličejů. Soutěžilo se nejen o první místo, ale také o to, kdo postaví nejvyšší věž z kostek a jiných netradičních pomůcek -  misek, balónků, šátků ...

Tento ročník vyhrál Ondřej D., který společně s maminkou vyrobil triko s motivem pastelek a v disciplíně "ukaž, co tě baví, co máš rád" jako malíř ukázal své obrázky a další výtvory.

Po vyhlášení vítěze proběhla diskotéka.

 

Děkujeme všem, kteří s námi prožili hezké odpoledne, a těšíme se na další setkání,

pracovníci "RaDu"

2014-03-19 13:03:57

Poradenské středisko pro rodinu a dítě

Již od vzniku Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ je pořádání akcí pro klienty nedílnou součástí aktivit střediska. Upřímný dětský smích a radost, který společná setkání provází, je lékem nejen pro samotné děti, ale také velkým povzbuzení pro okolí.

V roce 2013 Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ pořádalo celkem 12 akcí, např. Filmové odpoledne, koncert skupiny Origins, Pouštění draků, Lampionový průvod, Olympiáda, Smažení vaječiny a opékání párků. Některé akce měly svou premiéru - volba MiSS a MiSSáka, Pálení čarodějnic. Akce zaznamenaly velký úspěch a klienti se mohou těšit na jejich opakování i v roce 2014. Samozřejmě nemohly chybět akce, které mají ve středisku již několikaletou tradici. Patří k nim Zahradní slavnost na téma „Zpátky na venkov“ a vánoční akce Kapr „RaDek“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se také účastnilo akcí, které byly pořádány Statutárním městem Havířov, např. „Den sociálních služeb“. Společně s klienty reprezentovalo středisko příspěvkovou organizaci SSmH v průvodu „Havířov v květech“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim klientům za společné příjemně strávené chvíle, spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí, ale také sponzorům, díky kterým jsme si akce mohli zpříjemnit občerstvením a odměnami pro děti.

 

pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

2014-02-10 13:02:16

20. výročí založení Sociálních služeb města Havířova

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou připomenul 20. výročí existence Sociálních služeb města Havířova, jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací města.

Sociální pomoc starým a zdravotně postiženým občanům má v ČR historicky dlouholetou tradici. Dokonce již od roku 1920 hovoříme o pečovatelské činnosti. Rozvoj společnosti se odrazil i v oblasti sociální. Na základě zvyšování nároků na zabezpečování sociálních služeb byly z rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založeny k 1.1.1994 Sociální služby města Havířova, jejíž činnosti a služby se dotýkají života mnohých z nás.

V průběhu dvaceti let působení se nám podařilo vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní organizaci. Organizaci s dobrým jménem, organizaci, která se svými trvale vysoce hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do podvědomí většiny občanů města, vedení města i zastupitelů. Uplynulých dvacet let jsme usilovně pracovali na vytvoření uceleného komplexu sociálních a zdravotnických služeb, na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti a především kvality. Zavádíme stále další a další služby, které jsou již nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině. Mnohé roky byly pro nás velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy celostátně nepříznivým vývojem v oblasti sociální politiky jako takové a rovněž i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních služeb. Nicméně díky naší pracovitosti, vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci s vedením města jsme mohli naši organizaci neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky, které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH nebyly tam, kde jsou.

Neopominutelný význam pro nás má členství a spolupráce s profesní organizací poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se sídlem v Praze. Dnes jsme organizací, která si získala uznání nejen na regionální, ale i na republikové úrovni. Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR, například „Pečovatelka roku ČR“, „Cena kvality v sociální oblasti“, aj. Našim městem nám byl udělen titul „Nejlepší kolektiv v sociální oblasti“. SSmH je organizací, jejíž systém práce přejímají odborné instituce v jiných městech ČR a dokonce i v zahraničí.

Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak můžeme přispět ke zviditelnění našeho města. Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci firmy, kterým jsem osobně již poděkoval na našem společném setkání. Chtěl bych však využít i této možnosti a touto cestou jim poděkoval ještě jednou za nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost. Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás posouvají dál. Práce všech zaměstnanců si velice vážím a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů a celého města.

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2014-01-13 12:01:33

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

  • Věra Khunová za pracoviště respitní péče
  • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2013-11-15 14:11:42

Výsledky anket CDP, NDC - veletrh sociálních služeb

V rámci možnosti prezentovat naše služby pro veřejnost na veletrhu sociálních služeb v Havířově jsme připravili pro veřejnost krátké ankety. Jejich vyhodnocení naleznete v sekci uživatelé drog - CDP - dokumenty a osoby bez přístřeší - NDC - dokumenty - ankety.

 

 

2013-10-01 14:10:52

Certifikační šetření v CDP-výsledek

Centrum drogové pomoci (CDP) podstoupilo dne 6. srpna 2013 místní šetření Certifikačního týmu, který doporučil udělit pro službu Kontaktní a poradenské služby certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na období 3 let. Certifikát odborné způsobilosti je důležitým dokladem potvrzující aktuální naplňování Standardů kvality poskytování služeb. 

2013-10-01 13:10:36

CDP v televizi POLAR a denním tisku HAVÍŘOVSKO

 

V rámci "Dne otevřených dveří", který se konal dne 5. 6. 2013, přijela do Centra drogové pomoci televize POLAR.

Reportáž můžete zhlédnout v odkaze: http://www.tvportaly.cz/havirov

O výše uvedené akci infomoval denní tisk Havířovsko, který ve svém článku přiblížil činnost CDP na území města Havířova.

Odkaz zde:http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/130613-stovky-drogove-zavislych-maji-sanci.html

 


2013-08-19 14:08:03

Kratochvíle v Denním stacionáři

Oblíbenou stolní hrou klientů Denního stacionáře je „Člověče, nezlob se!“

2013-03-29 10:03:23

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz