Dočasná změna sídla

Vážení  klienti, 

 rádi bychom vás touto cestou informovali, že bude probíhat revitalizace objektu Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ na ul. Atriová 5, Havířov – Město a tento objekt bude uzavřen.

 V návaznosti na revitalizaci tohoto objektu bude ode dne 15. 9. 2014 dočasně změněno sídlo Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“. Pro služby budou využívány náhradní prostory Střediska sociálních a zdravotnických zařízení na ul. Moskevská 1f, HavířovMěsto.

 

Poskytování služeb není přerušeno, budou však přizpůsobeny aktuálním personálním a prostorovým možnostem (vyšší míra terénní formy služeb).

 

 Kontakty:      

725 852 994;   valisova.renata@ssmh.cz  - vedoucí střediska

                         ranapece.rad@ssmh.cz

                         poradenskestredisko-rad@ssmh.cz

724 538 804;   odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz – koordinátor odlehč. služeb

596 477 318   recepce

 

 

Děkujeme za pochopení.

2014-09-23 09:09:28

Služby pro pěstounské rodiny

V měsíci září a říjnu se uskuteční následující vzdělávací programy  pro osoby pečující a osoby v evidenci.

Září

11. 9. 2014     8:30 – 15:00 hod.  Pěstounská péče v praxi aneb od tohoto semináře očekávám ( p. Janina Kafková, p. Věra Smatanová)            

19. 9. - 21. 9. 2014  - Vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi – Penzion Zátiší, Komorní Lhotka (20 hod.). Témata: Jaké je to být dítětem v pěstounské péči? - prohloubení empatie pěstounů vůči dítěti v NRP, zdokonalení dovedností práce s identitou dítěte i identitou náhradního rodiče  (Mgr. David Teichman). Návykové látky u dětí a dospívajících (Mgr. Michal Fabian).

Říjen

3. 10. - 5. 10. 2014  - Vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi - Chata Hrádek, Hrádek ve Slezsku (20 hod.).  Témata:   Dospívání – důležitý mezník, Potřeby dětí v různém věku, Mapa rodiny (Mgr. Martina Pastuchová),  Emoce dětí i naše  (Mgr. Eva Jarková).

7. 10. 2014   8.30 – 12.00 hod.   Návykové látky u dětí a dospívajících (Mgr. Michal Fabian).

7. 10. 2014   15.30 – 19.00 hod.   Attachment aneb jak posílit citové pouto mezi dítětem a náhradním rodičem (Mgr. Petra Galejová).

9. 10. 2014   15.30 – 19.00 hod.  Návykové látky u dětí a dospívajících (Mgr. Michal Fabian)

16. 10. 2014   8.30 – 12.00 hod.  Základy první pomoci  (Bc. Miroslav Valčák)

16. 10. 2014  12.00 – 19.00 hod.   Základy první pomoci  (Bc. Miroslav Valčák).

21. 10. 2014   8.30 – 12.00  hod.  Zvykáme si jeden na druhého aneb náhradní rodina v procesu adaptace (Mgr. Petra Galejová).

2014-09-08 14:09:39

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí Vás srdečně zve na

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb.

 

Akce se uskuteční dne 18. září 2014 od 12 do 17 hodin.

 

Pozvánka zde:

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb.jpg

2014-08-26 13:08:32

Letní program Denního stacionáře

Červenec

 • Turnaj v Ruských kuželkách na zahradě DS (4. 7.)
 • Oběd na Zámečku (11. 7.)
 • Den jubilantů – slavnostní setkání nejen oslavenců DS  (18. 7.)
 • Grilování na zahradě DS (dle počasí)
 • Návštěva kavárny ve městě (průběžně)

Srpen

 • Sportovní den na zahradě DS, další ročník oblíbených soutěží  (1. 8. )
 • Turnaj v Petanque na zahradě DS  (22. 8.)
 • Oběd na Zámečku (15. 8.)
 • Grilování na zahradě DS (dle počasí)
 • Návštěva kavárny ve městě (průběžně)

Září

 • Vinobraní – posezení u vína
 • Grilování na zahradě DS
 • Výlet do továrny „Marlenka" – na přání klientů po roce opět návštěva výrobny oblíbeného zákusku
 • Návštěva Muzea Těšínska – výstava Poutní místa Těšínska
2014-07-01 10:07:06

Ocenění pracovníků

Dne 13.6.2014 proběhlo celorepublikové ocenění pracovníků v sociální oblasti za významný přínos a dlouholetou kvalitní práci v sociálních službách. Cenu udělovala Česká asociace pečovatelské služby. Naši zaměstnanci získali ocenění v následujících kategoriích:

 • Cenu v kategorii zdravotní pracovník získala paní Věra Khunová, vedoucí denních a pobytových služeb pro seniory – respitní péče SSmH.
 • Cenu v kategorii sociální pracovník získala paní Bc. Ludmila Zajíčková, DiS., sociální pracovnice v SSmH.
 • Cenu v kategorii pracovník v sociálních službách získala paní Taťána Ondríková, pečovatelka v SSmH.
2014-06-18 15:06:52

Soutěž Šikovné ruce našich seniorů

Již XV. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení probíhal ve dnech 12. - 15. 6. 2014 na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2014.

Za naši organizaci se dané soutěže zúčastnili klienti Denního stacionáře s výrobkem „Slunce života“, který získal významné ocenění, a to cenu hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

K získanému ocenění všem klientům srdečně gratulujeme!!!

„Slunce života“

 

Získané ocenění

2014-06-18 15:06:03

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny

Stejně jako  v minulém roce  i tento rok mají  pěstounské rodiny z Havířova možnost zúčastnit se  víkendových vzdělávacích pobytů, které pořádá naše organizace – středisko Služby pro pěstounské rodiny. První víkendový vzdělávací pobyt proběhl v dubnu ve dnech  od 25.4.-27.4.2014 na Chatě Hrádek v Hrádku ve Slezsku a zúčastnilo se ho 12 pěstounských rodin - 19 dospělých a 18 dětí. Druhý víkendový vzdělávací pobyt proběhl v květnu ve dnech od 16.5. -18.5.2014 v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce, kterého se zúčastnilo 19 pěstounských rodin  - 28 dospělých a 24 dětí.

Víkendové vzdělávací programy, jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě byly zaměřené na tato témata „Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou“,“ Jak dětem neznechutit domácí  přípravu“, „Attachment aneb jak posílit citové pouto mezi dítětem a rodičem“, „Emoce dětí i naše“, „Jak naučit děti zvládat konflikty“.   Účastí na těchto programech si pěstouni naplní 20 hodin povinného vzdělání z celkového počtu 24 hodin za rok, které jim stanoví  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.

Pro děti byl v době vzdělávacích bloků zajištěn zajímavý program, který připravilo občanské sdružení KRON. Děti se zúčastnily různých výtvarných aktivit a sportovních her.

I přes nepřízeň počasí u květnového vzdělávacího pobytu, se dle ohlasů účastníků, obě víkendová setkání vydařila a spokojení byli pěstouni i děti.

V tomto roce proběhnou ještě dva vzdělávací pobyty, a to v září v Komorní Lhotce a v říjnu v Hrádku ve Slezsku, které jsou již nyní plně obsazeny.

2014-05-28 13:05:04

Missis senior 2014

Paní Boženka Jačmenková získala 3. místo v soutěži MISSIS SENIOR tentokrát na téma „První republika“. Pro obhajobu titulu bylo nutné úspěšně zvládnout tyto disciplíny:

 1. Představení se
 2. Vědomostní soutěž
 3. Módní přehlídka na téma „První republiky“

Paní Jačmenková zářila v krásné róbě i se svým úžasným doprovodem. K získanému titulu gratulujeme!

2014-04-10 09:04:52

Poradenské středisko pro rodinu a dítě

Již od vzniku Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ je pořádání akcí pro klienty nedílnou součástí aktivit střediska. Upřímný dětský smích a radost, který společná setkání provází, je lékem nejen pro samotné děti, ale také velkým povzbuzení pro okolí.

V roce 2013 Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ pořádalo celkem 12 akcí, např. Filmové odpoledne, koncert skupiny Origins, Pouštění draků, Lampionový průvod, Olympiáda, Smažení vaječiny a opékání párků. Některé akce měly svou premiéru - volba MiSS a MiSSáka, Pálení čarodějnic. Akce zaznamenaly velký úspěch a klienti se mohou těšit na jejich opakování i v roce 2014. Samozřejmě nemohly chybět akce, které mají ve středisku již několikaletou tradici. Patří k nim Zahradní slavnost na téma „Zpátky na venkov“ a vánoční akce Kapr „RaDek“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se také účastnilo akcí, které byly pořádány Statutárním městem Havířov, např. „Den sociálních služeb“. Společně s klienty reprezentovalo středisko příspěvkovou organizaci SSmH v průvodu „Havířov v květech“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim klientům za společné příjemně strávené chvíle, spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí, ale také sponzorům, díky kterým jsme si akce mohli zpříjemnit občerstvením a odměnami pro děti.

 

pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

2014-02-10 13:02:16

20. výročí založení Sociálních služeb města Havířova

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou připomenul 20. výročí existence Sociálních služeb města Havířova, jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací města.

Sociální pomoc starým a zdravotně postiženým občanům má v ČR historicky dlouholetou tradici. Dokonce již od roku 1920 hovoříme o pečovatelské činnosti. Rozvoj společnosti se odrazil i v oblasti sociální. Na základě zvyšování nároků na zabezpečování sociálních služeb byly z rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založeny k 1.1.1994 Sociální služby města Havířova, jejíž činnosti a služby se dotýkají života mnohých z nás.

V průběhu dvaceti let působení se nám podařilo vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní organizaci. Organizaci s dobrým jménem, organizaci, která se svými trvale vysoce hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do podvědomí většiny občanů města, vedení města i zastupitelů. Uplynulých dvacet let jsme usilovně pracovali na vytvoření uceleného komplexu sociálních a zdravotnických služeb, na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti a především kvality. Zavádíme stále další a další služby, které jsou již nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině. Mnohé roky byly pro nás velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy celostátně nepříznivým vývojem v oblasti sociální politiky jako takové a rovněž i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních služeb. Nicméně díky naší pracovitosti, vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci s vedením města jsme mohli naši organizaci neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky, které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH nebyly tam, kde jsou.

Neopominutelný význam pro nás má členství a spolupráce s profesní organizací poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se sídlem v Praze. Dnes jsme organizací, která si získala uznání nejen na regionální, ale i na republikové úrovni. Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR, například „Pečovatelka roku ČR“, „Cena kvality v sociální oblasti“, aj. Našim městem nám byl udělen titul „Nejlepší kolektiv v sociální oblasti“. SSmH je organizací, jejíž systém práce přejímají odborné instituce v jiných městech ČR a dokonce i v zahraničí.

Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak můžeme přispět ke zviditelnění našeho města. Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci firmy, kterým jsem osobně již poděkoval na našem společném setkání. Chtěl bych však využít i této možnosti a touto cestou jim poděkoval ještě jednou za nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost. Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás posouvají dál. Práce všech zaměstnanců si velice vážím a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů a celého města.

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2014-01-13 12:01:33

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • Věra Khunová za pracoviště respitní péče
 • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2013-11-15 14:11:42

Certifikační šetření v CDP-výsledek

Centrum drogové pomoci (CDP) podstoupilo dne 6. srpna 2013 místní šetření Certifikačního týmu, který doporučil udělit pro službu Kontaktní a poradenské služby certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na období 3 let. Certifikát odborné způsobilosti je důležitým dokladem potvrzující aktuální naplňování Standardů kvality poskytování služeb. 

2013-10-01 13:10:36

CDP v televizi POLAR a denním tisku HAVÍŘOVSKO

 

V rámci "Dne otevřených dveří", který se konal dne 5. 6. 2013, přijela do Centra drogové pomoci televize POLAR.

Reportáž můžete zhlédnout v odkaze: http://www.tvportaly.cz/havirov

O výše uvedené akci infomoval denní tisk Havířovsko, který ve svém článku přiblížil činnost CDP na území města Havířova.

Odkaz zde:http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/130613-stovky-drogove-zavislych-maji-sanci.html

 


2013-08-19 14:08:03

Kratochvíle v Denním stacionáři

Oblíbenou stolní hrou klientů Denního stacionáře je „Člověče, nezlob se!“

2013-03-29 10:03:23

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz