Vánoční pohoštění pro osoby bez přístřeší

Pro klienty NDC připravujeme v úterý 23. 12. 2014 vánoční akci. Od 10 hodin se bude podávat polévka, dále bude k dispozici pro uživatele teplý nápoj. Budou se zpívat koledy a vše bude završeno rozdáváním drobných dárků od 11 hodin.

V tento den je zajištěn celodenní provoz služby od 8.00 do 15.00 hodin.

 

Akce proběhne za přispění a ve spolupráci s organizací ADRA a sdružení Šumbarák.

 

 

 

2014-12-12 13:12:43

Nácvik sebeobrany

Městská policie Havířov připravila ve dnech 21. 11. a 25. 11. 2014 pro pracovníky příspěvkové organizace SSmH praktický workshop se zaměřením na sebeobranu.

Akce, která proběhla v prostorách objektu Centra drogové pomoci, se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců organizace.

 

 

2014-12-10 13:12:30

Provoz Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD

Vážení  klienti, 

 rádi bychom vás touto cestou informovali, že byla ukončena revitalizace objektu Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ na ul. Atriová 5, Havířov – Město.

Poskytování služeb bude probíhat v původním sídle.

2014-12-10 12:12:49

Akce Kapr

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"  Vás srdečně zve na

 

 vánoční posezení Kapr "RaD"ek,

 

které se bude konat dne 18.12.2014 (viz pozvánka Kapr Radek.pdf ).

 

Letošního kapra "RaD"ka zajistili manželé Horvathovi, Šenovský rybník. Děkujeme.

 

2014-12-10 12:12:32

"Mikulášská nadílka" a "Předvánoční pohoda" v jeslích

Zařízení pro zabezpečení péče o všetranný rozvoj dětí ve věku do 7 let (dále jen jesle)

pořádá

"Mikulášskou nadílku" - dne 5. 12. 2014 pro děti, které navštěvují jesle.

"Předvánoční pohodu" - dne 16. 12. 2014 v čase od 15,30 hod společné posezení v prostorách jeslí pro děti a jejich rodiče (zdobení perníčků a výroba vánočních ozdob).

 

Těšíme se na Vás !

2014-12-03 08:12:11

Týden rané péče

TÝDEN RANÉ PÉČE®

s Poradenským střediskem pro rodinu a dítě „RaD“ 

Jako každý rok, tak i letos je Společností pro ranou péči, o.s., pořádán v České republice  TÝDEN RANÉ PÉČE®. V tomto kalendářním roce se Týden rané péče uskuteční poslední listopadový týden, tj. 24. 11. - 30. 11. 2014. Mottem letošního Týdne rané péče je „MÍT DOBRÝ START“.

K příležitosti Týdne rané péče se dne 12. 11. 2014 od 9,30 hod. konala v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě meziresortní konference na téma „Každý den s autismem“.

Cílem TÝDNE RANÉ PÉČE®  (z pohledu pracovníků Poradenského střediska „RaD“) je:

 • předat veřejnosti informaci o tom, co je to raná péče a pro koho je určená,
 • upozornit na to, že služba rané péče nabízí rodinám s dětmi s postižením radu, pomoc, podporu v domácím prostředí,
 • seznámit rodiče s tím kdo a jak jim může pomáhat v tom, aby jejich dítě s postižením mohlo vyrůstat v domácím prostředí (zdůraznění významu rodiny).

 

Program:

24. 11. 2014 - pondělí, od 10,00 hod.

Prezentace služby Rané péče a ukázka strukturovaných úkolů a speciálních pomůcek pro děti se zdravotním postižením ve středisku Baby Care, ul. Vrchlického 1a, Havířov - Město (budova ZUŠ L. Janáčka, 3. patro).

25. 11. 2014 – úterý, od 10,00 hod.

Prezentace služby Rané péče a ukázka strukturovaných úkolů a speciálních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v Mama centru, ul. J. Seiferta 8, Havířov - Město (bývalý areál MŠ).

28. 11.2014 – pátek, od 10,00 hod.

Prezentace služby Rané péče a ukázka strukturovaných úkolů a speciálních pomůcek pro děti se zdravotním postižením a ukázka masáží dětí p. Mastíková ve středisku Naše místo (Coworkingové centrum), ul. Studentská 26, Havířov - Podlesí (vchod zezadu budovy bývalého Zdravotního střediska).

Srdečně Vás zveme na akce pořádané v rámci TÝDNE RANÉ PÉČE®. 

Pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“.

2014-11-24 09:11:44

Lampionový průvod

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ zve všechny klienty na

 

                  LAMPIONOVÝ PRŮVOD, 

 

který se bude konat dne 19.11.2014 od 16,00 hod.

       

Průvod vychází z ul. Na nábřeží 41 (naproti Střediska volného času ASTERIX). Půjdeme promenádou na nábřeží.  Zakončení průvodu je již tradičně naplánováno v Květinové Café galerii Petra.

                             

Sebou si přibalte lampion a dobrou náladu.

 

Těší se Vás  pracovnice „RaDu“                                                                                                             

2014-11-24 09:11:33

Den otevřených dveří

Sociální služby města Havířova si Vás srdečně dovolují pozvat na „Den otevřených dveří“ 16.12.2014 v čase od 9.00 – 16.00 hodin.

 V uvedený den otevíráme dveře všech našich zařízení:

 • Středisko sociálních a zdravotnických zařízení, ul. Moskevská 1103/1f, Havířov – Město
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí
 • Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, Atriová 5, Havířov - Město
 • Rehabilitace, Karvinská 3, 736 01 Havířov - Město
 • Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 7 let (jesle), ul. Edisonova 1, Havířov – Město
 • Poradenské centrum Khamoro, Jarošova 31b, Havířov – Šumbark
 • Centrum drogové pomoci, ul. Hřbitovní 12, Havířov -Šumbark
 • Nízkoprahové denní centrum, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark.

 

 

Těšíme se na Vás!

2014-11-14 13:11:11

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

V termínu 17. – 19. 10. 2014 se pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ účastnili Pi“RáD“ského víkendu  pro rodiny a dětmi s PAS v Jablunkově. Víkendový pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK  „Zvyšování kompetencí v oblasti podpory rodiny a podpory dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby“.

Děti si vytvořili pirátské trička, čepice, meče, v průběhu dnů plnily pirátské úkoly a v závěru se jim podařilo najít ztracený pirátský poklad.

Pracovníci „RaDu“ zde působili jako koordinátoři, odborní konzultanti, asistenti i tvůrci zábavného programu.

Rodiče byli s pobytem spokojeni, odpočinuli si od stálé péče o své dítě a také získali nové informace od odborníků i ostatních rodičů. Jen s jedním podnětem přicházeli …. „zopakovat a naplánovat na více dnů“ .

 

2014-11-05 13:11:51

Služby pro pěstounské rodiny

V měsíci listopadu se uskuteční následující vzdělávací programy  pro osoby pečující a osoby v evidenci:

4. 11. 2014  - 8.30 – 15.00 hod. - „Pěstounská péče v praxi aneb od tohoto semináře

                                                        očekávám“

                                                        Lektorka  : p. Janina Kafková

 

11. 11. 2014 – 8.30 – 12.00 hod. - „Romské dítě v náhradní rodině“

                                                         Lektorka : p. Šárka Plawná, DiS.

 

Jedná se o poslední vzdělávací programy nabízené v roce 2014.

 V lednu 2015 budou zvěřejněny nové aktuální nabídky vzdělávacích programu na rok 2015.

  

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Kolektiv pracovníků Služby pro pěstounské rodiny 

2014-11-05 13:11:21

Program Denního stacionáře

Říjen

   1.10. Oslava dne seniorů spojená se smažením bramboráků (změna termínu v závislosti na počasí)

   2.10. Orlovské múzy

 14.10. Turnaj v ruských kuželkách – DpS Luna

 15.10. Výlet „Marlenka“

 21.10. Přednáška p. Marty Gelnarové „O víně“

 30.10. Návštěva Kotulovy dřevěnky – slavnostní ukončení sezóny

 

V průběhu měsíce října nás čekají oslavy 20 let SSmH.

 

Listopad

 Podzimní a zimní tvoření, příprava na tradiční „Vánoční jarmark“

 14.11. Oslava jubilantů – program: Havířovské babky

 21.11. Návštěva Muzea Těšínska – „O pohádkách a večerníčcích“

 26.11. Návštěva Muzea Těšínska – „O pohádkách a večerníčcích“

 

  Prosinec

   4.12. Vánoční čas ve Slezsku – přednáška p. Marty Gelnarové – MT

   5.12. Mikuláš v Domovince

 15.12. Vánoční jarmark pro klienty denního stacionáře

 16.12. Vánoční jarmark pro klienty denního stacionáře

 17.12. MŠ Mozartova – vystoupení dětí

 19.12. Vánoční posezení

 31.12. Den naruby – slavíme Silvestr a zakončení roku

2014-10-21 14:10:35

Akce „Útěk v řetězech“

V  sobotu 4. 10. 2014 pracovníci prezentovali službu CDP, poskytovali informace, zjišťovali názory návštěvníků akce pomocí krátké ankety a nabízeli propagační letáky o problematice zneužívání návykových látek.

 

2014-10-17 12:10:45

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Ocenění pracovníků

Dne 13.6.2014 proběhlo celorepublikové ocenění pracovníků v sociální oblasti za významný přínos a dlouholetou kvalitní práci v sociálních službách. Cenu udělovala Česká asociace pečovatelské služby. Naši zaměstnanci získali ocenění v následujících kategoriích:

 • Cenu v kategorii zdravotní pracovník získala paní Věra Khunová, vedoucí denních a pobytových služeb pro seniory – respitní péče SSmH.
 • Cenu v kategorii sociální pracovník získala paní Bc. Ludmila Zajíčková, DiS., sociální pracovnice v SSmH.
 • Cenu v kategorii pracovník v sociálních službách získala paní Taťána Ondríková, pečovatelka v SSmH.
2014-06-18 15:06:52

Soutěž Šikovné ruce našich seniorů

Již XV. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení probíhal ve dnech 12. - 15. 6. 2014 na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2014.

Za naši organizaci se dané soutěže zúčastnili klienti Denního stacionáře s výrobkem „Slunce života“, který získal významné ocenění, a to cenu hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

K získanému ocenění všem klientům srdečně gratulujeme!!!

„Slunce života“

 

Získané ocenění

2014-06-18 15:06:03

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny

Stejně jako  v minulém roce  i tento rok mají  pěstounské rodiny z Havířova možnost zúčastnit se  víkendových vzdělávacích pobytů, které pořádá naše organizace – středisko Služby pro pěstounské rodiny. První víkendový vzdělávací pobyt proběhl v dubnu ve dnech  od 25.4.-27.4.2014 na Chatě Hrádek v Hrádku ve Slezsku a zúčastnilo se ho 12 pěstounských rodin - 19 dospělých a 18 dětí. Druhý víkendový vzdělávací pobyt proběhl v květnu ve dnech od 16.5. -18.5.2014 v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce, kterého se zúčastnilo 19 pěstounských rodin  - 28 dospělých a 24 dětí.

Víkendové vzdělávací programy, jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě byly zaměřené na tato témata „Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou“,“ Jak dětem neznechutit domácí  přípravu“, „Attachment aneb jak posílit citové pouto mezi dítětem a rodičem“, „Emoce dětí i naše“, „Jak naučit děti zvládat konflikty“.   Účastí na těchto programech si pěstouni naplní 20 hodin povinného vzdělání z celkového počtu 24 hodin za rok, které jim stanoví  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.

Pro děti byl v době vzdělávacích bloků zajištěn zajímavý program, který připravilo občanské sdružení KRON. Děti se zúčastnily různých výtvarných aktivit a sportovních her.

I přes nepřízeň počasí u květnového vzdělávacího pobytu, se dle ohlasů účastníků, obě víkendová setkání vydařila a spokojení byli pěstouni i děti.

V tomto roce proběhnou ještě dva vzdělávací pobyty, a to v září v Komorní Lhotce a v říjnu v Hrádku ve Slezsku, které jsou již nyní plně obsazeny.

2014-05-28 13:05:04

Missis senior 2014

Paní Boženka Jačmenková získala 3. místo v soutěži MISSIS SENIOR tentokrát na téma „První republika“. Pro obhajobu titulu bylo nutné úspěšně zvládnout tyto disciplíny:

 1. Představení se
 2. Vědomostní soutěž
 3. Módní přehlídka na téma „První republiky“

Paní Jačmenková zářila v krásné róbě i se svým úžasným doprovodem. K získanému titulu gratulujeme!

2014-04-10 09:04:52

Poradenské středisko pro rodinu a dítě

Již od vzniku Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ je pořádání akcí pro klienty nedílnou součástí aktivit střediska. Upřímný dětský smích a radost, který společná setkání provází, je lékem nejen pro samotné děti, ale také velkým povzbuzení pro okolí.

V roce 2013 Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ pořádalo celkem 12 akcí, např. Filmové odpoledne, koncert skupiny Origins, Pouštění draků, Lampionový průvod, Olympiáda, Smažení vaječiny a opékání párků. Některé akce měly svou premiéru - volba MiSS a MiSSáka, Pálení čarodějnic. Akce zaznamenaly velký úspěch a klienti se mohou těšit na jejich opakování i v roce 2014. Samozřejmě nemohly chybět akce, které mají ve středisku již několikaletou tradici. Patří k nim Zahradní slavnost na téma „Zpátky na venkov“ a vánoční akce Kapr „RaDek“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se také účastnilo akcí, které byly pořádány Statutárním městem Havířov, např. „Den sociálních služeb“. Společně s klienty reprezentovalo středisko příspěvkovou organizaci SSmH v průvodu „Havířov v květech“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim klientům za společné příjemně strávené chvíle, spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí, ale také sponzorům, díky kterým jsme si akce mohli zpříjemnit občerstvením a odměnami pro děti.

 

pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

2014-02-10 13:02:16

20. výročí založení Sociálních služeb města Havířova

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou připomenul 20. výročí existence Sociálních služeb města Havířova, jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací města.

Sociální pomoc starým a zdravotně postiženým občanům má v ČR historicky dlouholetou tradici. Dokonce již od roku 1920 hovoříme o pečovatelské činnosti. Rozvoj společnosti se odrazil i v oblasti sociální. Na základě zvyšování nároků na zabezpečování sociálních služeb byly z rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založeny k 1.1.1994 Sociální služby města Havířova, jejíž činnosti a služby se dotýkají života mnohých z nás.

V průběhu dvaceti let působení se nám podařilo vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní organizaci. Organizaci s dobrým jménem, organizaci, která se svými trvale vysoce hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do podvědomí většiny občanů města, vedení města i zastupitelů. Uplynulých dvacet let jsme usilovně pracovali na vytvoření uceleného komplexu sociálních a zdravotnických služeb, na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti a především kvality. Zavádíme stále další a další služby, které jsou již nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině. Mnohé roky byly pro nás velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy celostátně nepříznivým vývojem v oblasti sociální politiky jako takové a rovněž i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních služeb. Nicméně díky naší pracovitosti, vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci s vedením města jsme mohli naši organizaci neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky, které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH nebyly tam, kde jsou.

Neopominutelný význam pro nás má členství a spolupráce s profesní organizací poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se sídlem v Praze. Dnes jsme organizací, která si získala uznání nejen na regionální, ale i na republikové úrovni. Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR, například „Pečovatelka roku ČR“, „Cena kvality v sociální oblasti“, aj. Našim městem nám byl udělen titul „Nejlepší kolektiv v sociální oblasti“. SSmH je organizací, jejíž systém práce přejímají odborné instituce v jiných městech ČR a dokonce i v zahraničí.

Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak můžeme přispět ke zviditelnění našeho města. Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci firmy, kterým jsem osobně již poděkoval na našem společném setkání. Chtěl bych však využít i této možnosti a touto cestou jim poděkoval ještě jednou za nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost. Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás posouvají dál. Práce všech zaměstnanců si velice vážím a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů a celého města.

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2014-01-13 12:01:33

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • Věra Khunová za pracoviště respitní péče
 • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2013-11-15 14:11:42

Certifikační šetření v CDP-výsledek

Centrum drogové pomoci (CDP) podstoupilo dne 6. srpna 2013 místní šetření Certifikačního týmu, který doporučil udělit pro službu Kontaktní a poradenské služby certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na období 3 let. Certifikát odborné způsobilosti je důležitým dokladem potvrzující aktuální naplňování Standardů kvality poskytování služeb. 

2013-10-01 13:10:36

Kratochvíle v Denním stacionáři

Oblíbenou stolní hrou klientů Denního stacionáře je „Člověče, nezlob se!“

2013-03-29 10:03:23

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz