Celodenní výlet

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" srdečně zve na

 

celodenní výlet do HOBBY PARKU v Bohumině.

 

Termín konání: 24. června 2016

 

Bližší informace viz pozvánka:

Pozvánka na výlet.pdf

2016-06-21 13:06:51

"RaD"ovánky v "RaD"u

Zveme všechny "RaD"ovské přátelé na

 

"RaD"ovánky v "RaD"u s opékáním párků.

 

Termín konání: středa 29.6.2016

 

Bližší informace viz pozvánka:

Pozvánka.pdf


2016-06-17 14:06:24

Akce Centra drogové pomoci (CDP) pro školy

Ve středu 22. června 2016 pořádá CDP pro žáky 8. tříd ZŠ Marie Pujmanové program s názvem „Prezentace a medializace služby CDP aneb pohled na drogovou problematiku vycházející z praxe pracovníků kontaktního centra." Součástí programu bude diskuze s bývalou uživatelkou návykových látek, která absolvovala odvykací léčbu.

Uvedené aktivity proběhnou v čase od 9:00 do 11:15 hodin.

 

V úterý 28. června 2016 se v  prostorách CDP uskuteční beseda pro studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické Havířov. Se studenty budeme diskutovat o problematice závislostí, významu služby CDP pro uživatele návykových látek a širokou veřejnost. Součástí programu bude i možnost diskutovat s bývalou uživatelkou návykových látek, která absolvovala odvykací léčbu.

Uvedené aktivity proběhnou v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

2016-06-17 13:06:53

Akce Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" v červnu

 

6. 6. 2016        Obrazy z knoflíků  

     potřebujeme: různobarevné knoflíky

 

13. 6. 2016      Plachetnice

 

20. 6. 2016      Pohádkový strom

 

27. 6. 2016      Vlčí máky a závěsné žáby

 

Program ambulantních odleh. služeb na červen 2016.pdf

 

 

 

 

 


      

2016-06-06 14:06:29

Aktivizační program ve středisku Denní stacionář

Červen

  7.6. - Biblioterapie – předčítání knih

10.6. - přednáška Městské policie

15.6. - Vítání léta – smažení bramboráků

22.6. - Výlet – Lysá hora

2016-06-06 14:06:05

Respitní péče - pobytová služba

Návštěva dobrovolnice z Adry u naší klientky na středisku Respitní péče.

 

2016-05-09 11:05:45

Pálení čarodějnic

V pátek 29. 4. 2016 se v RaDu opět slétli čarodějové a  čarodějnice na každoroční akci. Čarodějné masky naháněly hrůzu, stoly se prohýbaly pod domácími dobrotami a děti si užívaly zábavný program. V temné chyši lovily hmyzí pomocníky, vyzkoušely si, jak funguje sopka, zvládly slalom mezi havrany, poznávali tajemné vůně a uvařily si lektvar. Nechybělo ani hledání sladkého pokladu.

Také rodiče si páteční odpoledne užili. Nejprve pomohli svým dětem splnit úkoly a najít poklad a pak si odpočinuli u kávy a dobrot. 

 

Děkujeme všem rodičům a dětem za účast, za chutně připravené čarodějné dobroty a těšíme se na další společnou akci,

 

pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě  „RaD“

 

2016-05-09 10:05:31

Služby pro pěstounské rodiny

V  prvním pololetí roku 2016 pracovníci Služeb pro pěstounské rodiny připravili odborné vzdělávací programy pro osoby pečující a osoby v evidenci, jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o děti.

Jednodenní vzdělávací programy pro pěstouny budou probíhat v zasedací místnosti Sociálních služeb města Havířova na adrese Přemyslova 12, Havířov-Podlesí. 

 

Odborné vzdělávací programy v I. pololetí roku 2016

Březen

8. 3. 2016 (8.30 - 12.00 hod,)    -  Každý může tvořit              

                                                           Lektorka - Mgr. Veronika Stoláriková

Duben

5. 4. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)   -   Závislost dětí na moderních informačních technologiích

                                                           Lektor -  Mgr. Michal Fabian

 

14. 4. 2016 (8.30 - 12.00 hod.) -   Jak dětem neznechutit domácí přípravu – I.stupeň ZŠ

                                                           Lektorka - Mgr. Eva Karabínová

 

19. 4. 2016 (10.00 - 13.30 hod.) - Vztah dítěte vyrůstajícího mimo vlastní rodinu ke svým rodičům

                                                          Lektorka  - PaedDr. Petra Pávková

Květen

3. 5. 2016 (15.30 - 19.00 hod.)   - Psychohygiena pro pěstouny 2

                                                           Lektorka - Mgr. Jana Létalová

 

17. 5. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)   -  Identita a tvorba Knihy života

                                                            Lektorka - p. Renata Skarková

 

26. 5. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)   -  Je příbuzenská pěstounská péče jednoduchá?

                                                            Lektorka - p. Janina Kafková

 

31. 5. 2016 ( 8.30 - 12-00 hod.)  - Problémy s výchovou dětí - Protiprávní jednání u dětí do 15 let

                                                           Lektorka - Mgr. Zuzana Šidlová

 

31. 5. 2016 (15.30 -19.00 hod.)   - Problémy s výchovou dětí - Protiprávní jednání u mladistvých od 15-18 let

                                                           Lektorka -  Mgr. Zuzana Šidlová

Červen

7. 6. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)     - Šikana

                 (15.30 - 19.00 hod.)      Lektor - Bc. Tomáš Velička

 

 

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny s dětmi

Květen

6. 5. - 8. 5. 2016                         -  Psychoposilovna aneb jsem dobrý rodič

(obsazeno)                                    Lektorky - Mgr. Eva Jarková, Mgr. Magdalena Valčáková

 

Červen

17. 6. - 19. 6. 2016                     -  Jak komunikovat se školou

 (obsazeno)                                    Lektor - Bc. Tomáš Velička

                                                    -   Každý může tvořit

                                                         Lektorka – Mgr. Veronika Stoláriková

 

Místo konání víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstounské rodiny s dětmi bude účastníkům včas upřesněno.

 

Aktuální nabidka vzdělávacích programů pro rok 2016 - brožura.pdf

 

 

Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny.

2016-03-16 13:03:30

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Srdíčkový den

Sociální služby města Havířova se zúčastnily celostátní sbírky ,,Srdíčkový den“, která proběhla ve dnech 7. – 11. prosince 2015.

Výtěžek sbírky bude použit na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. pro vážně nemocné dětí.

 

Chtěla bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se zúčastnili sbírky a přispěli na dobrou věc. Celkově se podařilo nadaci předat krásných 2 700 Kč.

Pavlína Blažková, DiS., pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

Certifikát.pdf

2016-01-08 13:01:51

Vrstevnická skupina pro dospívající děti

Pracovnice služby uspořádaly v podzimním období roku 2015 program pro dospívající děti ve věku od 16 let vyrůstající v pěstounské péči v rodinách, se kterými má SSmH uzavřenou dohodu o výkonu PP. Cílem programu je poradenství při osamostatňování mladých dospělých žijících v náhradní rodinné péči.  Setkání se pravidelně účastnilo 5 dospívajících ve věku od 17 do 19 let.

V období od 8. 10. do 2. 12. 2015 proběhlo v prostorách služby celkem  8 setkání vrstevnické skupiny, na kterých byli dospívající postupně seznámeni s problematikou samostatného bydlení, sociálních dávek a příspěvků, hospodaření s vlastními financemi, získávání zaměstnání, vedením domácnosti a také s otázkami ohledně mezilidských a partnerských vztahů a přátelství.

Touto cestou chceme také ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za aktivní zapojení, sdílení Vašich zkušeností a otevřenost. Současně děkujeme za cenné podněty a kladné hodnocení, které jsme obdrželi díky Vaší zpětné vazbě.

 

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2015-12-15 08:12:46

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Lymfatické přístrojové masáže

Středisko Rehabilitace nabízí od měsíce října 2015

zvýhodněné ceny lymfatických přístrojových masáží.

Cena za 1 masáž:       100,- Kč

Cena za 10 masáží:    950,- Kč.

 

Při platbě je možné využít také čerpání fondu FKSP.

Lze použít jako dárkový poukaz.

 

Bližší informace na tel.: 596 828 460 nebo osobně na středisku Rehabilitace SSmH, ul. Karvinská 3, Havířov-Město.

2015-10-12 14:10:54

Úprava úhrady za poskytování odlehčovací služby

V souvislosti s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,  kterou se provádí některá ustanovení o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, docháží ode dne 1. 9. 2015 ke zvýšení úhrad za poskytování odlehčovacích služeb Poradenskýcm střediskem pro rodinu a dítě "RaD".

 

Bližší informace zde:

Úprava úhrady za poskytování odlehčovací služby 2015.pdf

2015-08-26 08:08:26

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

  • Iveta Konkolská za pracoviště respitní péče
  • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2015-05-12 07:05:00

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

  • pomoc a podporu soběstačnosti,
  • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
  • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
  • sehraný a kvalifikovaný personál,
  • přívětivé a bezpečné prostředí,
  • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

 

2015-04-07 08:04:09

„Specifické intervence pro mladistvé závislé na návyk. látkách“

Od 1. 2. 2015 do 30. 9. 2015 je prostřednictvím Centra drogové pomoci v Havířově realizován individuální projekt s názvem „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách.“  Cílem projektu je pomoc mladistvým experimentátorům a mladistvým závislým na návykových látkách při sociálním začlenění, a to prostřednictvím ambulantního programu pro tuto cílovou skupinu. Odborné poradenství v rámci tohoto projektu bude poskytováno i rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Očekáváme, že plánované aktivity přispějí ke snižování počtu mladistvých s problémem závislostního chování, sníží rizika sociálního vyloučení mladých lidí a zvýší jejich úspěšnost při vstupu do života a na trh práce. 

Bližší informace včetně kontaktů jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Řešení problematiky zneuživání návyk. látek u mladistvých-leták.pdf

 

2015-02-10 08:02:02

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

20. výročí založení Sociálních služeb města Havířova

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou připomenul 20. výročí existence Sociálních služeb města Havířova, jedné z nejvýznamnějších příspěvkových organizací města.

Sociální pomoc starým a zdravotně postiženým občanům má v ČR historicky dlouholetou tradici. Dokonce již od roku 1920 hovoříme o pečovatelské činnosti. Rozvoj společnosti se odrazil i v oblasti sociální. Na základě zvyšování nároků na zabezpečování sociálních služeb byly z rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založeny k 1.1.1994 Sociální služby města Havířova, jejíž činnosti a služby se dotýkají života mnohých z nás.

V průběhu dvaceti let působení se nám podařilo vybudovat samostatnou, stabilní a seriózní organizaci. Organizaci s dobrým jménem, organizaci, která se svými trvale vysoce hodnocenými výsledky pozitivně zapsala do podvědomí většiny občanů města, vedení města i zastupitelů. Uplynulých dvacet let jsme usilovně pracovali na vytvoření uceleného komplexu sociálních a zdravotnických služeb, na zvyšování jejich úrovně, rozsahu, dostupnosti a především kvality. Zavádíme stále další a další služby, které jsou již nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině. Mnohé roky byly pro nás velmi obtížné, mnohému jsme se museli naučit a s mnohými nepříjemnými vlivy a faktory jsme se museli vypořádat. Byli jsme nuceni překonat a hledat cesty, jak se vyrovnat s mnohdy celostátně nepříznivým vývojem v oblasti sociální politiky jako takové a rovněž i s nepochopením podstaty a úlohy sociálních služeb. Nicméně díky naší pracovitosti, vytrvalosti, vysoké odbornosti, erudovanému přístupu a samozřejmě i soustavné spolupráci s vedením města jsme mohli naši organizaci neustále rozvíjet. Přímá spolupráce s MPSV a s mnohými dalšími institucemi a organizacemi nám dopomohla vytvořit vždy takové podmínky, které nám umožňovaly naplňovat naše cíle. Bez dodatečně získaných dotací a grantů by SSmH nebyly tam, kde jsou.

Neopominutelný význam pro nás má členství a spolupráce s profesní organizací poskytovatelů sociálních služeb ČAPS, se sídlem v Praze. Dnes jsme organizací, která si získala uznání nejen na regionální, ale i na republikové úrovni. Svědčí o tom opakovaně udělená ocenění naší firmě i našim pracovníkům v rámci celé ČR, například „Pečovatelka roku ČR“, „Cena kvality v sociální oblasti“, aj. Našim městem nám byl udělen titul „Nejlepší kolektiv v sociální oblasti“. SSmH je organizací, jejíž systém práce přejímají odborné instituce v jiných městech ČR a dokonce i v zahraničí.

Dokázali jsme, že SSmH mají vysoký kredit v rámci celé ČR a alespoň malou měrou tak můžeme přispět ke zviditelnění našeho města. Za těmito výsledky stáli a stojí zaměstnanci firmy, kterým jsem osobně již poděkoval na našem společném setkání. Chtěl bych však využít i této možnosti a touto cestou jim poděkoval ještě jednou za nelehkou práci, vytrvalost a mnohdy i obětavost. Děkuji svým nebližším spolupracovníkům za podporu, loajalitu, trpělivost a pomoc při tvorbě i realizaci mnohých projektů či úkolů, které nás posouvají dál. Práce všech zaměstnanců si velice vážím a děkuji za ni. Pevně věřím, že naše organizace bude i nadále alespoň stejně tak úspěšná jako doposud a bude pracovat ku prospěchu občanů a celého města.

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2014-01-13 12:01:33

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz