Změna provozní doby Centra drogové pomoci

Ambulantní služba:

Pondělí 28. 11.2016

Provoz kontaktní místnosti:   13:30 - 16:00

Výměnný program:                            10:00 - 16:00

Úterý 29. 11.2016

Provoz kontaktní místnosti:   13:30 - 16:00

Výměnný program:                            10:00 - 16:00

Středa 30. 11.2016

Poradenství, sociální práce:    10:00 - 16:00

Výměnný program:                            10:00 - 16:00

Čtvrtek 1. 12.2016           

Provoz kontaktní místnosti:   13:30 - 16:00

Výměnný program:                            12:00 - 16:00

Pátek 2. 12.2016  

Provoz kontaktní místnosti:   10:00 - 12:30

Výměnný program:                            10:00 - 14:00

 

Terénní služba:

Z důvodu pracovní neschopnosti obou terénních pracovníků nebude zajišťována.

 

Děkujeme za pochopení.

2016-11-29 09:11:58

Změna provozní doby Nízkoprahového denního centra

Pondělí 28. 11.2016

Provoz kontaktní místnosti:   8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00

Úterý 29. 112016

Provoz kontaktní místnosti:   8:00 - 10:00

Středa 30. 11.2016

Provoz kontaktní místnosti:   8:00 - 12:00

Čtvrtek 1. 12. 2016          

Provoz kontaktní místnosti:   8:00 - 10:00

Pátek 2. 12.2016  

Provoz kontaktní místnosti:   8:00 - 12:00

 

Děkujeme za pochopení.

 

2016-11-29 09:11:25

Týden rané péče

TÝDEN RANÉ PÉČE ®

  … byli jsme jeho součástí

 

V neděli 13.11.2016 skončil devátý ročník Týdne rané péče ®. Tato akce má celorepublikový dosah. Cílem Týdne rané péče je přiblížit veřejnosti službu raná péče, pro koho je určena a co je její podstata.

Mottem letošního Týdne rané péče bylo „Domov je doma“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se letos do akce zapojilo osvětovými akcemi. Cílem bylo sdělit veřejnosti, že také Havířov má svou služba rané péče, která je profesionální pro klienty dostupná a pro svou specifičnost nenahraditelná.  

V rámci Týdne rané péče se poradci zapojili do diskuzního fóra pracovní skupiny Raná péče s tématem Role zadavatele rané péče.        

V průběhu měsíců říjen a listopad 2016 se uskutečnila pracovní setkání s pediatry z Havířova, jejichž cílem byla osvěta služby rané péče a depistáž.

Poradci navštěvovali žáky a pedagogy 2. tříd základních havířovských škol s besedou na téma „Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím.“ Besedy byly zaměřeny na integraci dětí s postižením do běžných škol, vysvětlení odlišností v jejich chování, a přiblížení možných potřeb dětí s postižením.

 

Beseda v ZŠ Gorkého, Havířov - ukázka REŽIMU AKTIVIT pro děti s PAS

 

Beseda v ZŠ Gorkého, Havířov - praktické užití jazykového programu MAKATON

2016-11-29 09:11:17

Aktivizační program v Denním stacionáři

Listopad

  1.11. - Biblioterapie – čtení

  2.11. - povídání o „Dušičkách“

11.11. - turnaj v Bingu

18.11. - oslava Jubilantů

21.11. - Atlas ptáků neobyčejných – muzeum Těšínska

25.11. - Biblická hodina

28.11. - Biblioterapie - čtení

 

Prosinec

 5.12. - Mikulášská...

 7.12. - zdobení Vánočního stromku, výzdoba

12.12. - Biblioterapie – čtení

13.12. - 16.12. - pečení vánočního cukroví

14.12. - vystoupení dětí MŠ Paraplíčko

15.12. - Biblická hodina

16.12. - vystoupení dětí MŠ Švabinského

23.12. - Vánoční posezení

30.12. - Zakončení roku 2016

2016-11-25 09:11:25

Akce v jeslích

  6. 12. 2016          Mikulášská nadílka (v dopoledních hodinách, pouze pro děti)

 

13. 12. 2016         Předvánoční pohodové odpoledne (od 15,30 hod., pro děti i rodiče,    

                                tradiční společné zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob)

2016-11-23 10:11:23

Volné místo psychologa

Sociální služby města Havířova -  Středisko poradenství - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Služby pro pěstounské rodiny přijme do hlavního pracovního poměru na plný úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou a následně rodičovskou dovolenou) psychologa pro práci v oblasti manželského a rodinného poradenství.

 

Bližší informace v sekci "Volná místa".

2016-11-09 10:11:21

Akce Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

  7. 11. 2016    Podzimní panorama

14. 11. 2016    Listí všude, kam se podíváš

21. 11. 2016    Bavlnkový ježek

28. 11. 2016    Počasí - co potřebujeme: vatu

 

 

Program ambulantních odlehčovacích služeb na listopad.pdf

2016-11-08 13:11:40

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Lampiónový průvod - Halloweenský podvečer

Blikající světla, vydlabané dýně, strašidelné stíny a zvuky … tak takto vypadal Halloweenský podvečer v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“. Všechny halloweenské masky a čarodějové se sešli ve středisku, kde se bavili strašidelnými historkami ze života, zahřáli se kávou a čajem, posilnili domácími dobrotami (děkujeme pekařce paní J.B.) a vyrazili s lampióny na procházku havířovským nábřežím. I když nám počasí moc nepřálo, procházku jsme si všichni užili.

2016-11-08 12:11:14

Jednání pracovní skupiny v Poradenském centru KHAMORO

Pracovní skupina „Občané v přechodné krizi a etnické menšiny“ v rámci „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ se sešla dne 6. října 2016 v prostorách Poradenského centra KHAMORO na společném jednání. Členové pracovní skupiny jsou  zástupci  Armády spásy (Azylového domu pro muže, Domu pro matky s dětmi), Magistrátu města Havířova (kurátor pro dospělé, romský asistent), Sociálních služeb města Havířova (Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, Poradenského  centra KHAMORO), Spolku Heřmánek, Slezské diakonie,  Spolku PORTAVITA,  ADRY o.p.s. a Probační a mediační služby ČR.  Členové pracovní skupiny si předali aktuální informace z činností ze svých organizací. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO prezentovaly v rámci setkání služby poskytované Poradenským centrem KHAMORO, zodpověděly konkrétní dotazy účastníků na specifika spolupráce s uživateli služeb Poradenského centra KHAMORO, a účastníci jednání měli také možnost si prohlédnout prostory. V závěru setkání pozval vedoucí skupiny všechny členy pracovní skupiny na akci pořádanou v rámci „Dnů proti chudobě“ „Setkání u společného ohně“ pro osoby sociálně vyloučené, pracovníky neziskových organizací, významné státní a místní politiky a veřejnost, která se koná dne 17. října 2016 v 17:00 hodin v areálu Azylového domu pro muže, Na Spojce 807/2 v Havířově.

Zápisy z jednání pracovní skupiny najdete v případě zájmu na internetové adrese: www.havirov-city.cz.

2016-10-18 14:10:27

Výlet do HOBBY PARKU v Bohumíně

V pátek 24. 6. 2016 se klienti a pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ vydali vlakem na výlet do HOBBY PARKU v Bohumíně.

V parku si děti společně s pracovníky střediska prolezli provazový hrad plný překážek, ze kterého vedla cesta přes tobogán. Vyzkoušeli si, jak fungují semafory a vlakové přejezdy, postavili hrady z písku, zacvičili si na venkovních posilovacích strojích. K relaxování jsme využili spousty druhů houpaček a klouzaček.

Výlet se opravu vydařil, užili si jej všichni, jak malé děti, tak i naši dospěláci a v neposlední řadě i pracovníci.

 

Těšíme se na další setkání.

tým pracovníků Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

2016-10-17 14:10:59

Opékání párků

Dne 29. 6. 2016 se v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“ uskutečnilo každoroční „Opékání párků“. Sešli jsme se v hojném počtu, opékalo a hrálo se. Pro ty nejmenší jsme měli přichystaný bazének s osvěžující vodou, trampolínu a různé hry.  Pro ty větší posezení s výborným ledovým čajem či kávou ve stínu pod markýzou. Všichni jsme se výborně bavili, probírali jsme dovolené a ostatní aktivity na léto.

I letos nám počasí přálo, dobře jsme se najedli a společně se rozloučili se školním rokem.

 

2016-10-17 14:10:12

Zahradní slavnost „NA DIVOKÉM ZÁPADĚ“

V pátek 23.září 2016 se Poradenským střediskem pro rodinu a dítě „RaD“ rozezněly indiánské bubny, kolty kovbojů a řehot koní.

Pracovníci si společně s klienty, jejich rodinnými příslučníky a přáteli užili zahradní slavnost ve stylu „Jak to chodí na Divokém západě“.

Děti si mohly vyzkoušet svou přesnou mušku při sestřelu plechovek, postřech při skládání indiánského obrazu, slalom na koních a ti, kteří měli štěstí, si vyrýžovali zlato. Společně se tančil přátelský tanec kovbojů a indiánů. Přijeli i koníci, na kterých jezdili všechny děti i rodiče - žádný handicap ani věk nebyl překážkou.

K večeru se opékalo, co kdo ulovil (nejčastěji se úlovky podobaly párkům).

Díky příjemnému počasí se tento den opravdu vydařil a už teď se těšíme na příští společnou akci.

 

Na závěr ještě velké poděkování, a to společnosti Semag, která nám dodala občerstvení, kytarovému sólistovi Martinovi B., který rozespíval malé i velké indiány a kovboje, slečnám od koní za jejich ochotu a trpělovost a všem rodičům za dobroty, pod kterými se prohýbaly naše stoly.

 

2016-10-04 14:10:05

Skužby pro pěstounské rodiny

Na II. pololetí roku 2016 připravila „Služba pro pěstounské rodiny“ odborné vzdělávací programy pro osoby pečující a osoby v evidenci, jejichž cílem je zvyšování znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti.

Jednodenní vzdělávací programy pro pěstouny budou uskutečňovány v zasedací místnosti Sociálních služeb města Havířova na adrese Přemyslova 12, Havířov-Podlesí. 

 

Odborné vzdělávací programy ve II. pololetí roku 2016

 Září

  5. 9. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)       Psychohygiena 2              

                                                               Lektorka - Mgr. Jana Létalová

20. 9. 2016 (15.30 – 19.00 hod.)     Závislost dětí na moderních informačních technologiích

                                                                Lektor – Mgr. Michal Fabian

Říjen

  4. 10. 2016 (15.30 - 19.00 hod.)    Je příbuzenská pěstounská péče jednoduchá ?

                                                                Lektorka  -  p. Janina Kafková

13. 10. 2016 (15.30 - 19.00 hod.)    Jak dětem neznechutit domácí přípravu – II. stupeň  ZŠ

                                                                 Lektorka - Mgr. Eva Karbínová

 18. 10. 2016 (8.30 – 12.00 hod.)     Finanční hospodaření v rodině

                                                                 Lektorka  - Bc. Eva Orliková, DiS

26. 10. 2016 (15.30 – 19.00 hod.)    Každý může tvořit

                                                                 Lektorka – Mgr. Veronika Stoláriková

Listopad

  3. 11. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)        Komunikace v rodině

                    (15.30 – 19.00 hod.)          Lektorka - Mgr. et Mgr. Anna Tumlířová

10. 11. 2016 (8.30 - 12.00 hod.)       Jak komunikovat se školou

                     (15.30 – 19.00 hod.)         Lektor -  Bc. Tomáš Velička

22. 11. 2016 (15.30 - 19.00 hod.)     Identita a tvorba Knihy života

                                                                 Lektorka - p. Renata Skarková

 

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny s dětmi

Září - říjen

30. 9. - 2. 10. 2016  (Čeladná)          Psychoposilovna aneb jsem dobrý rodič II

(obsazeno)                                            Lektorky - Mgr. Eva Jarková, Mgr. Magdalena Valčáková

 

Říjen

21. 10. -   23. 10. 2016 (Čeladná)            Jak pomoci přijatému dítěti utvořit si pozitivní vztah k sobě i světu

(obsazeno)

                                                            Lektorky – p. Janina Kafková, p. Renata Skarková

 

Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny. 

2016-09-15 13:09:30

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Respitní péče - pobytová služba

Návštěva dobrovolnice z Adry u naší klientky na středisku Respitní péče.

 

2016-05-09 11:05:45

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Vrstevnická skupina pro dospívající děti

Pracovnice služby uspořádaly v podzimním období roku 2015 program pro dospívající děti ve věku od 16 let vyrůstající v pěstounské péči v rodinách, se kterými má SSmH uzavřenou dohodu o výkonu PP. Cílem programu je poradenství při osamostatňování mladých dospělých žijících v náhradní rodinné péči.  Setkání se pravidelně účastnilo 5 dospívajících ve věku od 17 do 19 let.

V období od 8. 10. do 2. 12. 2015 proběhlo v prostorách služby celkem  8 setkání vrstevnické skupiny, na kterých byli dospívající postupně seznámeni s problematikou samostatného bydlení, sociálních dávek a příspěvků, hospodaření s vlastními financemi, získávání zaměstnání, vedením domácnosti a také s otázkami ohledně mezilidských a partnerských vztahů a přátelství.

Touto cestou chceme také ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za aktivní zapojení, sdílení Vašich zkušeností a otevřenost. Současně děkujeme za cenné podněty a kladné hodnocení, které jsme obdrželi díky Vaší zpětné vazbě.

 

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2015-12-15 08:12:46

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Lymfatické přístrojové masáže

Středisko Rehabilitace nabízí od měsíce října 2015

zvýhodněné ceny lymfatických přístrojových masáží.

Cena za 1 masáž:       100,- Kč

Cena za 10 masáží:    950,- Kč.

 

Při platbě je možné využít také čerpání fondu FKSP.

Lze použít jako dárkový poukaz.

 

Bližší informace na tel.: 596 828 460 nebo osobně na středisku Rehabilitace SSmH, ul. Karvinská 3, Havířov-Město.

2015-10-12 14:10:54

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • Iveta Konkolská za pracoviště respitní péče
 • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2015-05-12 07:05:00

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38

Linka důvěry - změna provozní doby

Od 1.1.2010 je zajištěn provoz Linky důvěry Havířov pouze v pracovní dny od 6,30 – 15,00 hodin.

V době od 15,00 – 6,30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích volejte na Linku důvěry do Karviné, tel. číslo 596 318 080.

2012-01-12 10:01:17
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz