Sociální a zdravotní služby města Havířova

Příspěvková organizace s názvem Sociální služby města Havířova byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1.1.1994. Statutárním orgánem SSmH je ředitel, který je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města Havířova.

V průběhu následujících období organizace začala pro občany města zajišťovat další potřebné sociální služby a provozovat nestátní zdravotnické zařízení. V současné době poskytuje 12 sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zdravotní péči zajišťuje v 5 odbornostech.

Podstatou všech poskytovaných sociálních služeb i zdravotní péče je jejich kvalita, ohled na individuální potřeby klienta a respektování základních lidských hodnot.

1budova.jpg, 47kB

Středisko sociálních a zdravotnických zařízení

Středisko představuje ucelený komplex sociálních a zdravotních služeb se zaměřením na potřeby seniorské populace a občanů se zdravotním postižením. Struktura navržených služeb umožňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť jsou zde vytvořeny předpoklady pro poskytování služeb formou terénní, ambulantní i pobytovou.


2budova.jpg, 16kB

Rehabilatace

Pracoviště rehabilitace nabízí specializovanou péči na problémy pohybového aparátu. Cílem naší rehabilitace je poskytování kvalitní léčebné péče a komfortní relaxační péče. Snažíme se v maximální možné míře vyjít klientům vstříc při léčení vážných onemocnění či následku poranění. Našim klientům je k dispozici prostorná čekárna, vyšetřovna lékaře, recepce pro příjem nových klientů, tělocvična, individuální cvičebny, prostory pro elektroléčebné a vodoléčebné procedury. Péči zajišťují odborní lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeut.

 
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz