Smlouvy

  1. Rámcová kupní smlouva na nákup zdrav. a dezinf. materiálu.pdf        Vloženo: 21.04.2016
  2. Objednávka SODEXO.pdf  Vloženo: 12.07.2016
  3. Objednavka_opravy střechy.pdf  Vloženo: 12.07.2016
  4. Objednávka SODEXO.pdf Vloženo: 16.08.2016
  5. Smlouva o dilo Rekonstrukce NDC Hřbitovní 2 Havířov.pdf Vloženo: 16.08.2016
  6. 2016 ASA expert a.s. Smlouva o dílo PD Rekonstrukce NDC Hřbitovní 2  Havířov.pdf
    Vloženo: 7.10.2016
  7. 2016 ASA expert a.s. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf Vloženo: 7.10.2016
  8. 2016 Příkazní smlouva k provedení souboru činnosti.pdf Vloženo: 7.10.2016
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz