Poradenské centrum KHAMORO

Služba  „Odborné sociální poradenství“ byla ke dni 31.12.2020 zrušena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ byla ke dni 31.12.2020 zrušeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Zastupitelstvo města Havířova schválilo usnesením č. 833/24ZM/2022 ze dne 28. 2. 2022 zrušení střediska a služby Terénní programy Poradenského centra KHAMORO.

Dne 11. 4. 2022 vydal odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož rozhodnutí o zrušení registrace sociální služby (č.j.: MSK 50166/2022), a to k 30. 6. 2022.

 


Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz