Kontakt

Právní poradenství

Právní poradenství

Bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.