Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se bude konat ve čtvrtek 10. září 2020

od 10 do 17 hodin na náměstí Republiky v Havířově.

 

Srdečně zveme.

 

Pozvánka

Den sociálních služeb 2020.pdf

2020-09-03 14:09:42

Návštěvy na středisku Respitní péče

 Od 26.8. 2020 jsou povoleny návštěvy na Respitní péči

 

Až do odvolání platí zákaz příjmů nových klientů v zařízení střediska Respitní péče s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny před nástupem do zařízení.


              Pravidla pro návštěvníky klientů Respitní péče

 • Návštěvní dny klientů budou povoleny ve dnech středa a sobota v čase od 14:30 do 16:30 hodin.
 • Uživatele může navštívit jedna osoba.
 •  Pokud je klient umístěn na pokoji dvoulůžkovém je potřeba se na době návštěvy telefonicky dohodnout na tel. čísle 596 477 322.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové infekce a podepíše čestné prohlášení, že se nesetkala s osobou, která má nebo měla Covid-19.
 • Navštěvující osobě bude při vstupu na oddělení změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo příznak nemoci nebude vpuštěna.
 • Navštěvující osoba je povinná provést před vstupem a při odchodu z oddělení dezinfekci rukou. Dezinfekce bude umístěna před vstupními dveřmi na oddělení Respitní péče.
 • Navštěvující osoba je povinna mít po celou dobu své přítomnosti zakryta ústa a nos respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu.
 • V průběhu návštěvy je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klientem a návštěvou. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 • Doporučujeme a upřednostňujeme jako místo návštěvy venkovní prostory zařízení (terasa, vyčleněný prostot okolí budovy).
 • Při odchodu návštěvníci odhodí infekční odpad (použitý respirátor) do označeného odpadkového koše umístěného před vstupními dveřmi na oddělení Respitní péče.

 

            Žádáme všechny návštěvy o zodpovědnost a důsledné dodržování výše uvedených pokynů.

2020-08-25 07:08:03

Dny rodin

Moravskoslezský kraj pořádá v měsíci září

Dny rodin 2020

 

Vezměte své děti a navštivte s nimi zdarma krásná místa našeho kraje.

 

 

Bližší informace - viz níže:

 

Plakát Dny rodin.pdf

2020-08-11 07:08:25

Oznámení

V souvislosti s ukončením nouzového stavu a v souladu s "Plánem rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb" poskytujeme své  služby  za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou).

V případě, že se u Vás projevují známky virového onemocnění nebo jste byli v kontaktu s osobou, která měla projevy obdobného onemocnění, nebo jste v karanténě, nemůžeme Vám služby poskytnout.

 

 Rehabilitace

- od 25. 5. 2020 provoz pro objednané klienty obnoven

- provozní době během letních prázdnin  - 6,00 - 15,00 hodin

- ordinační hodiny lékaře - středa  6,30 - 14.00 hod

- bližší informace na tel čísle 596 828 460

 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě (RaD)

Všechny služby jsou v současné době poskytovány pouze individuálně, a to ambulantní i  terénní formou.

Odlehčovací služba je omezena – není poskytována skupinovou formou.

Provozní doba:

Odborné sociální poradenství a služba rané péče: pondělí – pátek od 7,30 – 16,00 hod.

Odlehčovací služba: pondělí – pátek od 7,00 – 22,00 hod (víkendy není možné z personálních důvodů poskytovat)

 

Zařízení pro zabezpečení všestranného rozvoje dětí do 3 let věku dítěte (jesle)

- provoz obnoven od 25. 5. 2020

- při nástupu dítěte do zařízení je nutné doložit "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" - zde ke stažení: Čestné prohlášení.pdf

- při vstupu do zařízení bude všem změřena tělesná teplota

- dítě nebude přijato, pokud bude mít příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel)

- pro bližší informace ohledně žádosti o přijetí dítěte do zařízení pro šk. rok 2020/2021 se kontaktujte na tel. čísle 606 771 904

 

Právní poradenství

- poradenská služba je zabezpečována po telefonickém objednání na tel č. 599 505 333.

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

- od 25.5. 2020  poskytovány služby  v celém rozsahu za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou) po předchozím telefonickém objednání.

 

Sociálně aktivizační služby (SAS)

- od 11. 5. 2020 poskytování služby v terénní formě (v přirozeném prostředí uživatelů za podmínek dodržování všech preventivních opatření) po telefonické domluvě

- od 25. 5. 2020 poskytování služby v ambulantní formě za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

 

Centrum prevence (CP)

- provoz obnoven

 

Služby pro pěstounské rodiny (SPOD)

- od 11. 5. 2020 poskytování služby v terénní formě v rodinách pěstounů

- od 25. 5. 2020 služby poskytovány v terénní i ambulantní formě za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou).

 

PC KHAMORO

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- od 11.5.2020 poskytování služby v terénní formě v rodinách uživatelů

- od 25.5. 2020 poskytování služby v terénní i ambulantní formě za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou) po předchozím telefonickém objednání.

Provoz služeb Odborné sociální poradenství a Terénní programy zajišťován v celém rozsahu od 25.5.2020 za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou) po předchozím telefonickém objednání (tel. č. 596 811 736, 720 156 426, 720 156 476)

 

Domácí péče

- provoz zabezpečen, nepřerušen

 

Denní stacionář

- provoz zahájen od 22. 6. 2020

- šetření žádostí nových zájemců bude probíhat od 8. 6. 2020

Respitní péče

- příjem klientů probíhá ze zdravot. zařízení a domácností

- každý klient podstoupí před nástupem vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Příjem je možný pouze u klientů s negativním výsledkem (dle nařízení MZ ČR ze dne 19.5.2020, č. j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN)

 

Pečovatelská služba

- všechny úkony jsou zabezpečovány dle platných smluvních ujednání

- od 8. 6. 2020 budou sociální pracovnice v domácnostech klientů provádět i pravidelná sociální šetření k vyhodnocení poskytované služby

- žádáme všechny klienty i zájemnce o poskytování služby o informování, zda jsou v karanténě nebo byli v kontaktu s nakaženou osobou.

2020-07-17 13:07:31

Oznámení

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislosti a Nízkoprahové denní centrum - služby poskytovány   v celém rozsahu za podmínek dodržování všech preventivních opatření (roušky, dezinfekce rukou, měření teploty).

2020-06-15 13:06:59

Upozornění - úřední hodiny

Od 8. 6. 2020 zahájení úředních hodin v objektu střediska sociálních a zdravotnických zařízení na ul. Moskevská, Havířov - Město, dle zvyklostí

pondělí a čtvrtek od 8.00 – 17.00 hodin (mimo polední pauzu 11:30 - 12:30)

 

 

Úprava pracovní doby recepce v době od 8. 6. do 31. 8. 2020

Pondělí a čtvrtek:                6.00 – 17.00 hod.

Úterý, středa a pátek:         6.00 – 13.30 hod.

2020-06-10 13:06:20

Služby pro pěstounské rodiny

ZMĚNY V AKTUÁLNÍ NABÍDCE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2020

Situace v souvislosti s Covid-19 zasáhla také do oblasti vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci. S ohledem na opatření vlády byly zrušeny programy v termínech 18.3., 2.4. a 15.4.2020, v zájmu zachování pestrosti možností vzdělávání nabízíme náhradní termíny u některých školení. Více se dočtete v záložce Služby pro pěstounské rodiny, Dokumenty.

2020-06-04 13:06:48

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2020-03-16 10:03:15

Aktivizační program v Denním stacionáři

Březen

  2.  3. 2020    PÉTANGUE
  6.  3. 2020    REMINISCENCE

11.  3. 2020    ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ

13. 3. 2020     BOHOSLUŽBA

18. 3. 2020     TURNAJ V KOSTKÁCH

23. 3. 2020     BIBLIOTERAPIE

30. 3. 2020     ZŠ ŽÁKOVSKÁ

31. 3. 2020     OBĚD V RESTAURACI URBAN                                      

 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Tým pracovnic sociální služby Denního stacionáře

2020-03-06 10:03:20

Program odlehčovací služby na březen

Program Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

 
  2. 3. 2020      Střelba na terč + výroba přání k MDŽ                     

  9. 3. 2020      Výroba vesmírné rakety

16. 3. 2020      Série jednoduchých pokusů

23. 3. 2020      Jarní výtvarné tvoření

30. 3. 2020      Pěstitelství – výroba květináče a sadba bylinek

 

 

 

2020-02-26 09:02:09

„RaD“ovský karneval

Dne 7. 2. 2020 se v Multigeneračním centru Lučina konal „RaD“ovský karneval. Maskami se to tu jen hemžilo. Na děti čekal zajímavý program se spoustou sportovních a tanečních aktivit. Pro rodiče byl nachystaný odpočinek v prostorách kavárničky. Všichni jsme si plně užívali zábavy a tance. Nejvíce oblíbená byla opičí dráha.

Díky Semag, spol s r. o. jsme si pochutnávali na sladkých dobrotách. Na závěr akce byla nachystaná tombola, a poté již probíhala zábava.

2020-02-21 14:02:30

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Upozornění

Ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen provoz Linky důvěry.

V případě potřeby se obraťte na Linku důvěry Karviná, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 596 318 080.

 

Děkujeme za pochopení.

2020-01-08 08:01:36

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

 JSME TU PRO VÁS 25 LET

Na sklonku roku 2019 si připomínáme 25. výročí vzniku služby KPC (dříve CDP) v Havířově. Toto připomenutí a skromná oslava proběhne formou společného posezení pracovníků KPC a klientů

v pátek 13. 12. 2019 od 10 do 15 hod.

Těšit se můžete na dobré jídlo, pití a zábavu!

Připravíme pro Vás poctivý hovězí guláš

Poskytneme další drobné občerstvení

Zorganizujeme společný zábavný program (hry, soutěže, promítání)

 

V ten den nebudeme požadovat jen jeden vstup, ani nebudeme rozdělovat dopolední a odpolední provoz. Jediným kritériem je kapacita KPC max. 12 osob a dodržování Pravidel provozu KPC.

2019-12-12 13:12:38

Získání Čestného uznání

Dne 5.11.2019 se uskutečnilo v prostorách Hlavního sálu Senátu PČR slavnostní finále 14. ročníku projektu "Cena kvality v sociální péči".

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, pečovatelská služba, získala Čestné uznání v kategorii Poskytovalé sociálních služeb pro seniory, terénní služby.

 

 

Video z předávání Ceny kvality:

https://youtu.be/d0jlTTHo9Zs

 

 

2019-11-27 14:11:04

Halloweenský lampionový průvod

Dne 31. 10. 2019 jsme se společně sešli v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RsD“. Na účastníky zde čekala strašidelná výzdoba a také pravé halloweenské tvoření. Pro odvážnější byl nachystán záhadný box, který ukrýval tajemství. Vyzkoušet si také mohli lovení dýní pomocí prutu. Nechyběla hudba a strašidelné dobroty. Po setmění jsme se nachystali a rozsvítili lampiony. Lampionový průvod se nesl ve veselém duchu a prošel po nábřeží až ke kinu Centrum.

2019-11-22 10:11:11

Útěk v řetězech

Dne 19. října 2019 se stalo Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) jedním ze stanovišť adrenalinové soutěže „Útěk v řetězech“. Soutěžící v poutech utíkali z polského Těšína až do Havířova, po cestě plnili různé úkoly. Trasa závodu měřila cca 25 km. Stanoviště v KPC mělo název „Perníková chaloupka“, kde soutěžící měli za úkol projít se po chodníku s brýlemi, které simulovaly účinky silného opojení alkoholem a užití marihuany. Poté následoval krátký kvíz, který byl zaměřen na problematiku zneužívání návykových látek.

Soutěž byla velmi náročná, podporovala týmového ducha, fyzické a psychické limity jednotlivých dvojic. Akce byla příležitostí pro službu KPC, jak se zviditelnit a informovat veřejnost o smyslu naší práce.

 
2019-11-13 14:11:44

„DĚTSKÝ BAZÁREK podzim 2019“

Již potřetí se v prostorách Sociálních služeb města Havířova na ulici Přemyslova 1618/2 konal „Dětský bazárek“, který pořádal tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny. Tentokrát byl bazárek naplánován na 24. – 25. 10. 2019. V těchto dvou dnech se pěstounské rodiny mohly zapojit do bezpeněžní výměny oblečení pro děti i dospělé, hraček, ale také knih, sportovního vybavení a jiných potřebných věcí do domácnosti. I tentokrát bylo možné vybrat si z nepřeberného množství výše uvedených věcí, což dokazuje fotografie, která byla pořízena chvíli před začátkem.

Věci, které si nikdo nevybral, byly věnovány mezinárodní humanitární organizaci ADRA, konkrétně do Charitativního obchůdku v Havířově.

Za Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny děkujeme všem zúčastněným rodinám.

 

2019-11-07 10:11:18

Zahradní slavnost - Lesní království

Dne 20.9.2019 jsme se sešli na každoroční akci tentokrát s tématikou Lesní království. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Životic jsme pro děti nachystali zajímavý program. Plnily různé úkoly s lesní tématikou, např. poznávání stop zvířat, sbírání hub či třídění lesních plodů.

Hasiči se postarali o doprovodný program, kde nechyběla ukázka zásahu při požáru a havárii auta, ale ani prohlídka hasičského vozu.

Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme si za slunečného dne vychutnávali nachystané dobroty a užili si spoustu zábavy.

 

2019-09-27 07:09:01

Nabídka volného pracovního místa

 

V sekci "Volná místa" naleznete nabídku volného pracovního místa na pozici všeobecné sestry.

2019-07-17 12:07:56

Výlet Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme vyrazili na výlet do Mlýna vodníka Slámy u Opavy.

Společně jsme si užili jízdu vlakem, i počasí nám přálo a sluníčko se místy schovávalo za mraky, abychom se nepřehřáli.

Ve mlýně jsme navštívili Mini ZOO s hospodářskými zvířaty, kde jsme krmili kozy, ovce, koně, osly, husy …

Prošli jsme se krásným park se splavem a prolézačkami. Malé děti se projely na poníku.

Výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou.

 

Těšíme se na příště, pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

2019-07-03 08:07:36

Pálení čarodějnic

V RaDovské čarovné zahradě,

sešli se pavoučci, netopýři i čarodějové.

Čarodějky úkoly pro nás připravily,

abychom si odměnu zasloužili.

Malé čarodějky i čarodějové let na koštěti zkoušeli,

dávat na oheň dřevo však museli.

Jedna čarodějka let nevybrala,

a jak pak rychle vzplála.

Lektvary a jiné dobroty jsme ochutnali

A kouzelnou pohodu si užívali.

 

 

 

2019-05-15 09:05:54

Velikonoční tvoření

Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi připravily v prostorách Poradenského centra KHAMORO jeho pracovnice. Maminky se s dětmi a s pracovnicemi sešly 15. dubna 2019 v odpoledních hodinách ke společnému posezení a tvoření. Během tohoto tvoření si děti vlastnoručně vyrobily kraslice, různé zápichy a obrázky s velikonoční tématikou. Maminky a pracovnice se shodly, že akce byla úspěšná a všem se velmi líbily výrobky dětí. Všichni se těší na další společnou akci.

 

2019-04-30 07:04:08

3. ročník „Dne Autismu“ v Havířově

Letos, stejně jako v posledních dvou letech jsme se sešli u příležitosti podpory lidí s autismem. I přes nepříznivé počasí se „Den autismu“ vydařil. Akce se konala v prostorách OD Elán. Veřejnost s námi vítal milý klaun, který dětem vykouzlil z balónků všech barev zvířátka, auta i klobouky. Další zajímavostí bylo malování na obličej, které se líbilo nejen malým, ale také dospělým.

Děkujeme za podporu této akce zástupci OD Elán, který nám nabídl prostory, také našemu p. řediteli M. Černému, Ing. a za Magistrát města Havířové p. J. Feberové, Mgr., kteří nás přišli podpořit osobně.

Děkuji také všem spolupracujícím organizacím a kolegyním, kteří pomáhají lidem s autismem a na této akci se podíleli.

 

Mgr. Renáta Vališová, vedoucí Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

 

2019-04-17 08:04:53

Pyžamový bál

Kde:                Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, Atriová 5, Havířov

Kdy:                22. února 2019 od 15,00 hod.

 

 

Dne 22. 2. 2019 jsme se v RaDu sešli,

bylo nás tak akorát, tak jsme se tu vešli.

Konal se zde Pyžamový bál,

i když se pak zhaslo, tak se nikdo nebál.

Děti si na sebe vzaly pyžámka,

v pyžamu přišla i ne jedna odvážná mamka.

Malou dobrůtku jsme si všichni dali,

rekvizity z fotokoutku jsme si na sebe vzali.

Lucka z balónků vytvářela meče a zvířátka,

z dětí a záclony se vytvořila velká hromádka.

Hrály se hry a bylo veselo,

že už je konec, nás moc mrzelo.

 

 

2019-03-01 07:03:34

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Akce ve středisku KHAMORO

M i k u l á š s k é  t v o ř e n í  pro rodiče s dětmi 

připravily v prostorách Poradenského centra KHAMORO 3.12.2018 jeho pracovnice. Maminky se s dětmi a s pracovnicemi sešly v pondělních odpoledních hodinách ke společnému posezení a tvoření, během kterého si vlastnoručně vyrobily různé zápichy, obrázky a přáníčka s vánoční tématikou. Maminky a pracovnice se shodly, že akce byla úspěšná a všem se velmi líbily výrobky dětí.

 

2018-12-11 06:12:29

Centrum drogové pomoci mění název služby

S účin­ností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

2018-11-12 11:11:34

Víkendový pobyt pro rodiny rané péče

Již podruhé v tomto roce se klienti služby raná péče účastnili víkendového pobytu s cílem zvýšení kompetencí rodin, které pečují o dítě se speciálními potřebami. První pobyt se uskutečnil v Horní Lomné a byl na téma „Jak se žije na hradě“. Druhý byl by Bílé a tématem bylo „Jak se žije v pravěku“.

Víkend byl relaxační, oddychový a také vzdělávací. Pobyt byl dotován z projektu EU a KÚ MSK. Děkujeme za příjemný čas a doufáme, že se zase brzy setkáme na další společné akci.

 

Pracovníci Poradenského střediska „RaD“

 

2018-06-26 09:06:01

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz