Kontakt

Vedení

Ředitel

MUDr. Milan Dlábek

tel.: +420 599 505 312

E-mail: reditel@ssmh.cz, sekretariat@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Zástupce ředitele

JUDr. Helena Pyszková

Tel.: +420 599 505 333

E-mail: pravnik@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Ekonom

Ing. Jana Kutajová

Tel.: +420 599 505 332

E-mail: ekonom@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Vedoucí středisek sociální prevence

Mgr. Michal Fabian, DiS.

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tel.: +420 596 884 854, +420 602 715 805

E-mail: fabian.michal@ssmh.cz

Adresa: Hřbitovní 166/12, 736 01 Havířov – Šumbark

Dětská skupina Edisonka

Jana Wislová

Tel.: +420 596 815 763

E-mail: detskaskupina@ssmh.cz

Adresa: Edisonova 1, 736 01 Havířov – Město

Vedoucí středisek sociálních zařízení

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová

Tel.: +420 596 477 310, +420 602 728 819

E-mail: tiahan.wojtonova.jana@ssmh.cz

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Respitní odlehčovací péče

Martina Šotkovská

Tel.: +420 596 477 322

E-mail: respit@ssmh.cz

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Domácí péče

Mgr. Kateřina Kubicová

Tel.: +420 602 188 697, +420 596 477 311

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Pečovatelská služba

Renáta Nedělová, DiS (+420 596 477 313)

Tel.: +420 596 411 313, +420 602 572 747

E-mail: nedelova.renata@ssmh.cz

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Denní stacionář

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová

Tel.: +420 596 477 321, +420 723 659 912

E-mail: stacionar@ssmh.cz

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Odborné sociální poradenství pro seniory

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová

Tel.: +420 596 477 358, +420 725 976 962

E-mail: poradnasenior@ssmh.cz

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

Středisko poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Mgr. Ivana Petřeková

Tel.: +420 599 505 324

E-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Služby pro pěstounské rodiny

Mgr. Ivana Petřeková

Tel.: +420 599 505 324

E-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Středisko prevence

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mgr. Michaela Režňáková

Tel.: +420 599 505 322, +420 607 268 748

E-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Centrum prevence

Mgr. Michaela Režňáková

Tel.: +420 599 505 322, +420 607 268 748

E-mail: centrumprevence@ssmh.cz

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“

Mgr. Renáta Vališová, DiS.

Tel.: +420 596 885 678

E-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz

Adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Odlehčovací služby terénní

Mgr. Renáta Vališová, DiS.

Tel.: +420 596 828 720

E-mail: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

Adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Služby rané péče

Mgr. Renáta Vališová, DiS.

Tel.: +420 596 885 678

E-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

Adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Odborné sociální poradenství

Mgr. Renáta Vališová, DiS.

Tel.: +420 596 885 678

Adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město