Kontakt

Základní informace

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra v Havířově je poskytnutí zázemí a pomoci osobám bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb pro přežití.

Forma poskytování

Služba je poskytována ambulantní formou.

Cíle

 • Snížení zdravotních rizik spojených s životem na ulici a pomoc při zajištění odborné zdravotní péče.
 • Podpora při řešení krizové situace uživatelů.
 • Podpora a pomoc při začleňování zpět do běžného života. 
 • Aktivizace a rozvoj sociálních návyků.

Zásady služby

 • Nízkoprahovost – není potřeba doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů.
 • Anonymita – zájemce/uživatel má právo zůstat v anonymitě – nemusí sdělit své jméno.
 • Poskytnutí bezpečného prostoru pro uspokojení základních potřeb.
 • Rovný přístup ke všem uživatelům služby.
 • Pojetí a řešení sociální situace uživatele jako celku.
 • Respektování dobrovolné volby a svobodné vůle uživatele při výběru činností, které služba nabízí.
 • Bezplatné poskytování základních činností služby.
 • Dodržování práv uživatele– pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Okruh osob (cílová skupina)

Muži a ženy:

 • starší 18 – ti let
 • bez přístřeší
 • osoby, které nemají zajištěny minimálně dvě ze tří základních životních potřeb, kterými jsou: hygiena, strava, stálé bydlení.

Negativní cílová skupina (pro koho zařízení není)

Služby NDC nejsou určeny pro osoby, které jsou sice bez přístřeší, ale nespadají do cílové skupiny. Je jim poskytnuto základní sociální poradenství a informace o institucích nebo poskytovatelích sociálních služeb, do jejichž cílových skupin by mohli spadat.

 • Matky s dětmi – azylový dům pro matky s dětmi, OSPOD.
 • Jsou nesoběstační v základních životních úkonech – pečovatelské služby, domácí péče, chráněné bydlení.
 • Jsou imobilní – zařízení a služby pro osoby s tělesným postižením, poradna pro osoby se zdravotním postižením, oddělení sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany
 • Mají takové mentální postižení, které vyžaduje speciální nebo odborný přístup – domovy pro osoby s mentálním postižením, poradna pro osoby se zdravotním postižením, oddělení sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany.
 • Osoby s akutním psychiatrickým onemocněním – psychiatr, nemocnice.
 • Uprchlíci – centrum na podporu integrace cizinců, uprchlické zařízení.
 • Aktivní uživatelé návykových látek, kteří prioritně neřeší bezdomovectví, ale svou závislost – kontaktní centra pro uživatele návykových látek, odborný lékař.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka činností

Základní poskytované činnosti

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (možnost celkové hygieny těla)
 • Pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro přípravu stravy, poskytnutí čaje, polévky)
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi

Fakultativní (doplňkové) činnosti

 • Praní prádla v automatické pračce (30,-Kč)
 • Sušení prádla v sušičce (25,-Kč)
 • Poskytnutí kávy (5,-Kč)
 • Poskytnutí základního zdravotního ošetření

Ceník fakultativních úkonů platný od 1.2.2023

Kontakt

Adresa: Hřbitovní 168/2, 736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: +420 596 811 405

Vedoucí: +420 602 715 805

Provozní zaměstnanci: +420 724 170 362

E-mailová adresa: ndc@ssmh.cz

Provozní doba

Pondělí – pátek

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Poskytování potravinového a hygienického servisu, základní sociální poradenství

11:00 – 13:00

Individuální poradenství, sociální práce, pracovní aktivity

Pomoc v krizi je poskytována po celou dobu provozu

Provozní doba se může změnit dle klimatických podmínek. Aktuální provozní doba bude uvedena na veřejně přístupném místě objektu Nízkoprahového denního centra a na webových stránkách SSmH.

Seznam pracovníků

Vedoucí středisek sociální prevence

Mgr. Michal Fabian, DiS. – vedoucí služby NDC

Provozní zaměstnanci

Bc. Dagmar Kiszková – sociální pracovnice, zástupce vedoucího

Olga Glinitska – pracovnice v sociálních službách

Bc. Lenka Němečková – pracovnice v sociálních službách

Zuzana Jedlovcová – pracovnice v sociálních službách

Metodik SQSS

Supervize

Bc. Pavel Matula

Dokumenty

Leták NDC 15.2.2023