Kontakt

Osoby v krizi

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Posláním Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) v Havířově je poskytovat anonymně a bezplatně odborné sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek, včetně patologického hráčství. Poskytování těchto služeb chápeme jako veřejný závazek.

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Posláním Nízkoprahového denního centra v Havířově je poskytnutí zázemí a pomoci osobám bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb pro přežití.