Kontakt

Zdravotnické služby

Domácí zdravotní péče

Domácí péče je odborná zdravotní péče, která je  poskytovaná pacientům doma v jejich vlastním sociálním prostředí, kde se cítí lépe a jistěji oproti ústavním zařízením. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.