Kontakt

Děti

Dětská skupina Edisonka

Cílem je péče o děti s důrazem na individuální přístup, harmonický rozvoj psychomotoriky v klidném prostředí našeho zařízení a spokojenost rodičů.

Centrum prevence

Posláním centra je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže – vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování rizikových oblastí u dospívajících.