Kontakt

Základní informace

Poslání služby

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Havířově je prostřednictvím odborného sociálního a psychologického poradenství napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům k samostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace a k obnovení vlastních zdrojů pro utváření uspokojivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů vůbec.

Okruh osob, kterým je služba určena

Služby poradny mohou využívat rodiny, páry i jednotlivci, kteří hledají pomoc a podporu při řešení těžkostí partnerského, manželského a rodinného soužití, mezilidských vztahů a osobních vztahových problémů.

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.

Cíle poskytované služby

 • Doprovázet klienta, aby dokázal zvládnout nepříznivou vztahovou situaci, ve které se nachází.
 • Poskytovat klientovi informace, aby měl k dispozici více možností, jak nepříznivou situaci zvládnout.
 • Podporovat klienta, aby dokázal lépe využívat svých možností při zvládání nepříznivé situace v mezilidských vztazích.
 • Pomoci klientovi, aby se dokázal zbavit svého trápení souvisejícího s nepříznivou situací.

Zásady poskytované služby

Nízkoprahovost – nevyžadujeme žádná doporučení, služby jsou bezplatné a mohou být poskytovány anonymně.

Dobrovolnost – spolupráce s poradnou je dobrovolná, klient se sám rozhoduje, zda bude službu využívat či nikoliv.

Mlčenlivost – veškeré informace o klientech jsou důvěrné, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Respekt – klient je respektován ve své individualitě a ve svobodné volbě a podporován v samostatném řešení a zvládání své situace.

Informovanost – zájemci o službu nebo klientovi jsou poskytovány potřebné informace (o nabízených službách, o právech a povinnostech aj.).

Rovnost – služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace i sociálního zařazení.

Aktivní přístup klienta –  klient se aktivně podílí na řešení své nepříznivé situace.

Práva klientů

 • zůstat v anonymitě;
 • nahlížet do záznamu o průběhu poskytované služby;
 • ukončit spolupráci bez udání důvodu;
 • žádat opakovaně o poskytnutí služby;
 • podat stížnost na průběh poskytovaných služebo postupu je klient informován.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Sociálně terapeutické činnosti:

 • psychologické poradenství v mezilidských vztazích (partnerské, manželské, rodinné);v osobních vztahových problémech;
 • psychoterapeutická pomoc;
 • krizová intervence.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • sociální poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a v oblasti práva;
 • pomoc při vyřizování běžných záležitosti;
 • zprostředkování dohod a poradenství v rozvodových a porozvodových záležitostech.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc s obnovením nebo upevněním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím;
 • zprostředkování a spolupráce s navazujícími institucemi;
 • osvětová a přednášková činnost.

Ceník

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

Budova SSMH na ulici Přemyslova

Provozní doba

Pondělí8:00 – 12:0013:00 – 18:00
Úterý7:30 – 12:0013:00 – 14:30
Středa7:30 – 12:0013:00 – 14:30
Čtvrtek7:30 – 12:0013:00 – 14:30
Pátek7:30 – 12:30

Pracovní tým

Vedoucí služby, psycholog:

Mgr. Ivana Petřeková

Sociální pracovnice:

Bc. Šárka Malerzová, DiS.

Psycholog:

Mgr. Adéla Martiníková

Dokumenty a formuláře

Zpráva o činnosti za rok 2021 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Zpráva o činnosti za rok 2022 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Zpráva o činnosti za rok 2023 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Formulář pro písemné podání stížnosti, přípomínky, podnětu