Kontakt

Rodina

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Odborné sociální poradenství

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Havířově je prostřednictvím odborného sociálního a psychologického poradenství napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům k samostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace a k obnovení vlastních zdrojů pro utváření uspokojivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů vůbec.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním Služeb pro rodiny je poskytování bezplatné pomoci a podpory rodinám s dětmi z Havířova a okolí, jejichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé životní situace, kterou nedokážou řešit vlastními silami nebo za pomoci svého okolí.

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Odborné sociální poradenství

Posláním služby je poskytnout klientovi informace z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte se zdravotním postižením (služby, dávky, metody práce).

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Raná péče

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Odlehčovací služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé lidi se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb.

Služby pro pěstounské rodiny

Pracovníci pověřené osoby poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podporou osob nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc ohroženému dítěti, zájemcům a pěstounům.