Kontakt

Senioři

Odborné sociální poradenství pro seniory

Nabízíme odborné poradenství pro seniory, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, případně jsou nepříznivou situací ohroženi.

Pečovatelská služba

Prostřednictvím této služby zajišťujeme pomoc, podporu a péči klientům ve spolupráci s jejich rodinou a jinými osobami tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí běžným způsobem života.

Denní stacionář

Denní stacionář je zaměřen na poskytování služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zde zaměřena především na asistenci a pomoc při běžných denních činnostech a vyplnění volného času.

Respitní péče – pobytová služba

Respitní (odlehčovací) péče je zaměřena na poskytování péče občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují zajistit nepřetržitou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a pomoc.